Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997083 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cấp nước là một ngành thuộc cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị giữ vai trò
vô cùng quan trọng, không những cần thiết cho sự phát triển kinh tế mà còn
rất cần thiết cho phục vụ nhân sinh. Hệ thống cấp nước sạch có ảnh hưởng rất
lớn đến sức khoẻ con người, tiện nghi sinh hoạt hàng ngày của mọi gia đình
và phát triển bền vững của môi trường đô thị. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng
cao của con người trong các đô thị về sinh hoạt sản xuất, văn hoá xã hội, đòi
hỏi ngành cấp nước cũng không ngừng về cung cấp nước sạch ngày càng đầy
đủ về số lượng và chất lượng. Nhiều dự án cấp nước đã được ưu tiên thực
hiện đầu tư bằng nguồn vốn trong và ngoài nước. Nhờ vậy, tình hình cấp
nước của cả nước nói chung cũng như tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái
Nguyên nói riêng cũng đã được cải thiện một cách đáng kể.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất và cung cấp nước sạch vẫn còn bất cập,
chưa đáp ứng yêu cầu cho đời sống kinh tế xã hội, hệ thống cấp nước xây
dựng không đồng bộ, sản lượng nước sạch sản xuất không đáp ứng đủ cho
nhu cầu sử dụng, tỷ lệ thất thoát nước còn cao, chất lượng nước không ổn
định. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do tình trạng đầu tư xây
dựng không đồng bộ, công tác tư vấn thiết kế không đáp ứng được yêu cầu,
quá trình thi công các công trình còn nhiều khiếm khuyết, hệ thống tổ chức
quản lý của ngành cấp nước còn chồng chéo, kém hiệu quả. Đặc biệt là chưa
quản lý cũng như kiểm soát được toàn bộ mạng lưới cấp nước trên địa bàn. Vì
vậy yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu, xây dựng mạng cấp nước một cách
khoa học, chú trọng công tác thiết kế và giám sát chặt chẽ quá trình thi công,
kiện toàn công tác tổ chức quản lý, quản lý mạng lưới... để có thể đáp ứng với
nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của xã hội. Với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên là một doanh nghiệp
mới chuyển đổi hình thức kinh doanh sang Công ty Cổ phần nên bước đầu
còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình hoạt động Công ty luôn cố gắng tìm
mọi giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua việc
đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao tính dịch vụ sản phẩm
truyền thống, giảm chi phí, đặc biệt là công tác giảm tỷ lệ thất thoát, tăng lợi
nhuận cho Công ty. Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của việc giảm tỷ lệ
thất thoát và mong muốn được đóng góp một số ý kiến về những giải pháp để
giảm tỷ lệ thất thoát, tăng lợi nhuận cho Công ty mà em quyết định chọn đề
tài: “Tăng cường công tác quản lý chống thất thoát nước tại Công ty Cổ
phần Nước sạch Thái Nguyên”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung
- Mục tiêu chung của đề tài là khảo sát thực trạng công tác quản lý
chống thất thoát nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên.
- Đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong công tác quản
lý chống thất thoát nước của Công ty, từ đó có những đề xuất, giải pháp đối
với công tác quản lý chống thất thoát nước phù hợp với định hướng phát triển
của công ty cho những giai đoạn tiếp theo.
* Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chống thất thoát nước
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chống thất thoát nước
tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên từ năm 2010 - 2012.
- Đề ra định hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chống
thất thoát nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
* Đối tượng nghiên cứu
Cán bộ quản lý và khách hàng sử dụng nước
Trong đó khách hàng sử dụng nước gồm có các hộ dân dùng nước sinh
hoạt, các tổ chức cơ quan, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ,
cộng đồng và các vùng.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Thời gian: Nghiên cứu từ năm 2010 - 2012.
- Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác quản lý
chống thất thoát nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên như công
tác kiểm tra rò rỉ, công tác sửa chữa khắc phục sự cố, công tác ghi chép kiểm
tra thiết bị đo, công tác quản lý…
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết
thực, là tài liệu giúp Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên tăng cường công tác quản lý chống thất thoát nước tại Công ty Cổ
phần Nước sạch Thái Nguyên đến năm 2020 có cơ sở khoa học.
Luận văn nghiên cứu khá toàn diện và có hệ thống, những giải pháp
chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý chống thất thoát nước tại Công ty
Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, có ý nghĩa thiết thực cho tăng cường công
tác quản lý chống thất thoát nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái
Nguyên và đối với các địa phương có điều kiện tương tự.
6. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận bố cục của đề tài bao gồm 4 chương.
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý chống thất thoát nước
- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
- Chương 3: Đánh giá thực trạng về công tác quản lý chống thất thoát
nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Chương 4: Giải pháp tăng cường công tác quản lý chống thất thoát
nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement