Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993973 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. MỞ ĐẦU
l . l ễ Tính cấp thiết của đề tàỉ
Hiện nay ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề bức xúc tại nhiều
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ các ngành công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,... đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển, đòi
sống người dân không ngừng được cải thiện. Bên cạnh đó, thách thức về môi
trường cũng rất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp tói môi trường sống của người
dân. Đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị hoá, các làng
nghề hiện đang diễn ra khá phổ biến ở nước ta.
Trong cuộc sống hàng ngày, con người không chỉ tiêu thụ và sử dụng
một số lượng lớn các nguyên liệu, sản phẩm từ thiên nhiên, từ sản xuất để tồn
tại và phát triển mà đồng thời cũng vứt thải lại cho thiên nhiên và môi trường
sống các phế thải, rác thải. Nền kinh tế - xã hội càng phát triển, dân số tại các
vùng đô thị, trung tâm công nghiệp càng tăng nhanh thì phế thải và rác thải
càng nhiều và ảnh hưởng trực tiếp trở lại đòi sống của con người: gây ô
nhiễm môi trường, gây bệnh tật, làm giảm sức khỏe cộng đồng, chiếm đất đai
để chôn lấp, làm bãi rác, làm mất cảnh quan các khu dân cư, đô thị...
Khu vực Xuân Mai cũng nằm trong thực trạng trên, là khu vực có tốc
độ phát triển kinh tế nhanh, đồng thời đây là khu vực nằm trong quy hoạch
tổng thể của chính phủ về chuỗi đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn. Vì
vậy trong quá trình xây dựng và phát triển, khu vực Xuân Mai đã tạo ra một
lượng lớn rác thải, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Nguyên nhân chủ yếu
là do người dân chưa ý thức được mối nguy hại của rác thải tói môi trường và
sức khỏe của họ nên việc xả thải còn bừa bãi, không đúng noi quy định. Bên
cạnh đó việc thu gom và xử lý rác thải do các cơ quan chức năng thực hiện
vẫn chưa được tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng môi
trường bị ảnh hưởngề
Chính vì vậy, để góp phàn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
người dân cũng như các bộ phận có liên quan tới môi trường khu vực, nhằm
hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực Xuân Mai chúng
ta phải có cách nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc vấn đề ô nhiễm môi trường
tại khu vực này trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để cải thiện môi trường tại
khu vực nghiên cứu. Đó là lý do tác giả lựa chọn đề tài “Tỉm hiểu mức sẵn
lòng chi trả cửa người dân về việc thu, gom xử lý rác thải bằng phương
pháp tạo dựng thị trường tại khu vực Xuân Mai- Chương Mỹ- Hà Nội”.
l ế2ế Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng môi trường rác tại khu vực Xuân Mai,
tìm hiểu mức sẵn lòng chi trả của người dân về việc thu gom và xử lý rác thải
bằng phương pháp tạo dựng thị trường.
1.2.2. Muc tiêu cu thể
• •
- Góp phàn hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về môi
trường, ô nhiễm môi trường, định giá môi trường, phương pháp tạo dựng thị
trường;
- Tìm hiểu thực trạng môi trường rác thải tại khu vực Xuân Mai;
- Ước lượng mức bằng lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất
lượng nguồn rác thải tại địa phương bằng phương pháp tạo dựng thị trường
(CVM);
- Phân tích các yếu tố về kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới mức sẵn lòng
chi trả của người dân.
- Đề ra một số giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường nói chung thu
gom và xử lý rác thải nói riêng tại khu vực Xuân Mai.
l Ể3ẻ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
/ ẵ3ẵ/. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu các vấn đề về rác thải ô nhiễm môi trường của khu vực
Xuân Mai. Chủ thể nghiên cứu trực tiếp là những người dân tiêu dùng và sản
xuất trong khu vực thị trấn Xuân Mai và sống ở các xã liền kề thị trấn đã được
thu gom rác thải và chưa được thu gom rác thải.
1.3.2. Phạm vỉ nghiên cứu
1.3.2.1. Phạm vi nội dung
- Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp CVM và
vận dụng phương pháp CVM vào xác định mức sẵn lòng chi trả của các hộ
gia đình để thu gom và sử lý rác thải.
1.3.2.2 Phạm vi không gian
Đề tài dược tiến hành nghiên cứu tại khu vực Xuân Mai, trong đó tập
trung nghiên cứu 2 điểm, gồm Thị trấn Xuân Mai và xã Đông Sơn huyện
Chương Mỹ- Hà Nội. Từ đó có thể suy rộng tài liệu cho vùng.
ề2.5. Phạm vi về thời gian
Đề tài thực hiện dựa vào thu thập tài liệu có liên quan đến các nội dung
nghiên cứu từ năm 2005- 2007, dự báo tài liệu cho phương hướng và giải
pháp quản lý chất thải đến năm 2010 và 2012 tại khu vực Xuân Mai.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement