Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993059 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOÁ HỌC
MÔI TRƯỜNG
1.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HOÁ
HỌC MÔI TRƯỜNG
Hoá học môi trường là một môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hoá
học trong môi trường. Đối tượng của nó là các quá trình vận chuyển, các tác
động ảnh hưởng qua lại của các hình thái hoá học trong môi trường không khí,
môi trường nước và môi trường đất cùng với ảnh hưởng của các hoạt động của
con người lên những môi trường kể trên.
Hoá học môi trường giúp chúng ta hiểu rõ bản chất hoá học của những
hiện tượng xảy ra trong môi trường, để từ đó đưa ra những giải pháp tích cực
nhằm ngăn chặn những tác động có hại cũng như thúc đẩy các yếu tố có lợi cho
cho con người và môi trường. Hoá học môi trường luôn luôn có sự liên hệ chặt
chẽ với các ngành khoa học khác như hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá phân tích, hoá
sinh, địa chất học, nông nghiệp học, y học ... Hoá học môi trường đề cập đến
môi trường như là một không gian phản ứng mà trong đó thành phần và tính
chất của các chất có thể thay đổi qua các quá trình hoá học; còn các điều kiện
phản ứng luôn là yếu tố động.
Hoá học môi trường bắt đầu được chú ý từ những năm giữa thế kỉ XX,
đến nay nó không ngừng được phát triển, mở rộng và trở thành một ngành khoa
học không thể thiếu được trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cũng như cuộc
sống.
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2.1. Môi trường
Môi trường là một tập hợp tất cả thành phần của thế giới vật chất bao
quanh, có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật.
Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một
môi trường nhất định. Môi trường sống của con người (hay còn gọi là môi sinh -
Living environment) được hiểu là tổng hợp tất cả các điều kiện vật lí, hóa học,
sinh học, kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới sự sống và phát triển của từng cá nhân
và cả những cộng đồng con người. Môi trường sống của con người là cả vũ trụ
bao la, trong đó hệ Mặt Trời và Trái Đất là những bộ phận có ảnh hưởng trực
tiếp và rõ nét nhất.
Môi trường tự nhiên thường được hiểu là điều kiện vật lí, hóa học, sinh
học… tồn tại một cách khách quan đối với con người. Tuy nhiên con người cũng
đã có những tác động không nhỏ làm ảnh hưởng và thay đổi chúng.
1.2.2. Các bộ phận của môi trường
Trong môi trường tự nhiên luôn luôn tồn tại sự tương tác lẫn nhau giữa
các thành phần vô sinh và hữu sinh, vì vậy có thể nói rằng cấu trúc của môi
trường tự nhiên gồm hai thành phần cơ bản là môi trường vật lí và môi trường
sinh vật.
Môi trường vật lí
Môi trường vật lí là thành phần vô sinh của môi trường tự nhiên bao gồm
khí quyển, thủy quyển và thạch quyển ( hay địa quyển ).
Khí quyển (atmosphere): còn được gọi là môi trường không khí, là lớp khí
bao quanh Trái Đất, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự sống
của con người, sinh vật; Khí quyển quyết định tính chất khí hậu, thời tiết trên
Trái đất.
Thủy quyển (Hydrosphere): còn gọi là môi trường nước, là phần nước của
Trái Đất, bao gồm nước đại dương, biển, sông, hồ, ao, suối, nước ngầm, băng
tuyết, hơi nước trong đất và trong không khí. Thủy quyển đóng vai trò không thể
thiếu được trong việc duy trì cuộc sống con người, sinh vật, cân bằng khí hậu
toàn cầu và phát triển các ngành kinh tế.
Thạch quyển (lithosphere): còn gọi là địa quyển hay môi trường đất, bao
gồm lớp vỏ Trái đất có độ dày từ 60-70km trên phần lục địa và 20-30km dưới
đáy đại dương. Tính chất vật lí, thành phần hóa học của địa quyền ảnh hưởng
quan trọng đến cuộc sống con người, sự phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, công
nghiệp, giao thông vận tải, đô thị, cảnh quan và tính đa dạng sinh học trên Trái
Đất.

Môi trường sinh vật ( môi trường sinh học )
Môi trường sinh vật là thành phần hữu sinh của môi trường tự nhiên, bao
gồm các hệ sinh thái, quần thể động vật và thực vật, gọi là Sinh quyền
(biosphere), là các phần của môi trường vật lí có tồn tại sự sống. Như vậy sinh
quyển gắn liền với các thành phần của môi trường tự nhiên và chịu sự tác động
trực tiếp của sự biến hóa tính chất vật lí và hóa học của các thành phần này. Đặc
trưng cho hoạt động sinh quyển là các chu trình trao đổi vật chất năng lượng.
Môi trường sinh vật tồn tại và phát triển trên cơ sở sự tiến hóa của môi trường
vật lí. Các thành phần của môi trường sinh vật không tồn tại ở trạng thái tĩnh
mà luôn luôn có sự chuyển hóa trong tự nhiên theo các chu trình Sinh - Địa -
Hóa và luôn luôn ở trạng thái cân bằng động. Các chu trình phổ biến trong tự
nhiên là chu trình cacbon, chu trình nitơ, chu trình photpho, chu trình lưu huỳnh
v.v... là các chu trình chuyển hóa các nguyên tố hóa học từ dạng vô sinh (đất,
nước, không khí) vào dạng hữu sinh (sinh vật) và ngược lại. Một khi các chu
trình này không còn giữ ở trạng thái cân bằng thì tạo ra diễn biến bất thường
về môi trường, gây tác động xấu cho sự sống của con người và sinh vật ở một
khu vực hay qui mô toàn cầu.
1.2.3. Chức năng của môi trường
Đối với một cá thể con người, cũng như đối với cộng đồng nhiều người và
cả xã hội loài người, môi trường sống có thể xem là có 3 chức năng:
- Môi trường là không gian sống của con người. Trong cuộc sống của
mình, con người cần có một không gian sống với một phạm vi nhất định. Trái
đất, bộ phận của môi trường gần gũi nhất của loài người không thay đổi nhưng
số lượng người trên trái đất đã và đang tăng lên rất nhanh, vì thế mà diện tích đất
bình quân cho một người cũng đã và đang giảm sút nhanh chóng. Con người
đòi hỏi ở không gian sống không chỉ ở phạm vi rộng lớn mà còn cả chất lượng.
Không gian sống có chất lượng cao trước hết phải sạch sẽ, tinh khiết, cụ thể là
không khí, nước, đất tiếp xúc với con người và được con người sử dụng không
chứa, hay chứa ít các chất bẩn, độc hại đối với sức khỏe con người. Không gian

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement