Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991010 Link tải luận văn miễn phí cho ae
THỔ NHƯỠNG
ViỆT NAM
Người soạn: Châu Thị Thu Thủy
CHƯƠNG VI
I. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam
Trình bày: II. Các nhóm và loại đất chính
III.Thực trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ đất
KHOA ĐỊA LÝ
Tài nguyên đất Việt Nam
 Diện tích đất là >33 triệu ha, đứng thứ 59 trong
hơn 200 nước trên thế giới.
 Đất bằng ở Việt Nam có khoảng >7 triệu ha, đất
dốc >25 triệu ha. Trên 50% diện tích đất đồng
bằng và gần 70% diện tích đất đồi núi là đất có
vấn đề, đất xấu và có độ phì nhiêu thấp, trong
đó đất bạc màu gần 3 triệu ha, đất trơ sỏi đá
5,76 triệu ha, đất mặn 0,91 triệu ha, đất dốc
trên 25o gần 12,4 triệu ha.
 Bình quân đất tự nhiên theo đầu người là 0,4 ha
Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người
thấp và giảm rất nhanh theo thời gian, xếp
thứ 159 và bằng 1/6 bình quân của thế giới
Tài nguyên đất Việt Nam
Vật lí, mưa, gió
Đá mẹ Vỡ vụn Mẫu chất ĐẤT
Hóa học, to TV, ĐV,
chất hữu

Vi sinh vật
Các quá trình hình thành đất của Việt Nam Các quá trình hình thành đất của Việt Nam
 Quá trình phong hoá
 Quá trình bồi tụ
 Quá trình mặn hoá
 Quá trình phèn hoá
 Quá trình feralít hoá
 Quá trình alít
 Quá trình thục hoá
 Thoái hoá đất.
 …
2
Hiện trạng sử dụng đất năm 2001
Nguồn: Niên giám Thống kê, 2002
I. Bốn đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam
1. Thổ nhưỡng Việt Nam mang tính nội chí tuyến gió
mùa ẩm, tính địa đới rõ rệt thể hiện trong quá trình
hình thành đất feralit đỏ vàng các loại
2. Thổ nhưỡng Việt Nam đa dạng về thể loại và phức
tạp về tính chất
3. Thổ nhưỡng Việt Nam có sự phân hóa không gian
địa đới và phi địa đới
4. Thổ nhưỡng Việt Nam cần được bảo vệ và sử dụng
hợp lý để tránh bị thoái hóa, bạc mầu
9
1. Thổ nhưỡng Việt Nam mang tính nội chí tuyến gió
mùa ẩm, tính địa đới rõ rệt
 Quá trình phong hóa hình thành đất feralit
diễn ra mạnh mẽ ở vòng đai nội chí tuyến gió
mùa.
 Quá trình feralit chịu tác động của quy luật
đai cao
10
1. Thổ nhưỡng Việt Nam mang tính nội chí tuyến gió
mùa ẩm, tính địa đới rõ rệt
 Đặc điểm chung của đất feralit
 Thành phần khoáng sơ cấp ít.
 Đất có màu đỏ và vàng (Fe, Al).
 Đất có khả năng hấp thụ kém, thành phần cơ
giới nặng, nhiều thành phần tử mịn.
 Đất chua vì chứa nhiều axit, tầng mùn mỏng.
Độ PH 4.5-5.5. Đất dễ bị rửa trôi.
Phân loại đất của Hội KH đất Việt Nam dựa
theo hệ thống phân vị của FAO-UNESCO
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement