Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980015 Link tải miễn phí luận văn
Bài tập cơ nguyên tố box hóa học Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu (chương 5. Hợp chất nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) §4. Hợp chất nguyên tố Bài Trong ví dụ sau ñây, muối Me3S+I- xử lí với bazơ mạnh tiến hành phản ứng với xeton không no nhận ñược xeton với hiệu suất cao. Hãy trình bày chế phản ứng. O O NaH S+ I - -Me 2S Bài Xeton không no xử lí với liti ñimetylcuprat tạo thành sản phẩm vòng bixiclo với hai liên kết cacbon-cacbon ñược hình thành. Hãy trình bày chế phản ứng. O O H+ (CH 3) 2CuLi OH O Bài Trình bày chế phản ứng sau: Bài Trình bày chế phản ứng sau: OH C 6H O O S C6 H O NaOH Bài Sử dụng mũi tên cong, ñề nghị chế hợp lí cho phản ứng ñây. O O H + (H 3C)2S CH + (CH 3) 2S Tài liệu biên soạn thành viên box Hóa học Olympiavn, yêu cầu lưu tài liệu giữ nguyên biểu tượng diễn đàn. Những ý kiến đóng góp xin gửi đến hòm thư [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu (chương 5. Hợp chất nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) Bài Dung môi phân este sunfonic A tạo hỗn hợp X gồm hai rượu bậc ba liên kết ñôi (xem hình vẽ minh họa). Hãy dự ñoán cấu trúc X giải thích giai ñoạn tạo sản phẩm X từ A. Cho biết phản ứng diễn theo chế SN1. Bài Selen ñioxit (SeO2) có khả lựa chọn phương pháp nhanh, chọn lọc ñể oxi hóa chất hữu vị trí allylic. Có hai phản ứng peri hóa phức tạp trình này. ðề nghị chế cho phản ứng oxi hóa sau ñây: Bài Một nhà hóa học muốn tổng hợp xeton vòng cạnh, với chất ban ñầu ñược sử dụng isonopinone - xeton vòng cạnh. Chuỗi phản ứng ñược tóm tắt sau: Hãy hoàn thành sơ ñồ cách xác ñịnh tác nhân phản ứng cấu trúc A, B. Bài Hoàn thành chuyển hóa sau ñây cách xác ñịnh chất trung gian phản ứng chế giai ñoạn cuối (TsOH/H2O). Bài 10 Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau: Tài liệu biên soạn thành viên box Hóa học Olympiavn, yêu cầu lưu tài liệu giữ nguyên biểu tượng diễn đàn. Những ý kiến đóng góp xin gửi đến hòm thư [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu (chương 5. Hợp chất nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) HƯỚNG DẪN Bài Bài Bài Bài Bài Tài liệu biên soạn thành viên box Hóa học Olympiavn, yêu cầu lưu tài liệu giữ nguyên biểu tượng diễn đàn. Những ý kiến đóng góp xin gửi đến hòm thư [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu (chương 5. Hợp chất nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) Bài Bài H H O S O H Se O OH OH + O Se H O SeO Bài Bài SPh SPh BuLi SPh RCHO OH Li H R S+Ph R H2O TsOH -OTs- SPh OH2+ R + SPh R O R Tài liệu biên soạn thành viên box Hóa học Olympiavn, yêu cầu lưu tài liệu giữ nguyên biểu tượng diễn đàn. Những ý kiến đóng góp xin gửi đến hòm thư [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu (chương 5. Hợp chất nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) Bài 10 O MgBr CH3 OMgBr AN OH H2O H+ + OH2 - H O Br- (A) 2-xiclopropylpropan-2-ol Br Mg (B) 2-metylpent-2-enylbromua O MgBr OH HBr + OH2 Br- (C) 2-xiclopropyl-6-metylhept-5-en-2-ol Br OH (D) Tài liệu biên soạn thành viên box Hóa học Olympiavn, yêu cầu lưu tài liệu giữ nguyên biểu tượng diễn đàn. Những ý kiến đóng góp xin gửi đến hòm thư [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! . HƯỚNG DẪN Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu cơ (chương 5. Hợp chất cơ nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi. (CH 3 ) 2 S Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu cơ (chương 5. Hợp chất cơ nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) 2 . hóa sau: Trung tâm học liệu box Hóa học Olympiavn Bài tập hóa học hữu cơ (chương 5. Hợp chất cơ nguyên tố) Tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (dành cho học sinh THPT) 3
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement