Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#979138 Link tải miễn phí luận văn
ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM ( ISO 22000 : 2005) Ở VIỆT NAM

1. Tổng quan về bộ tiêu chuẩn ISO 22000 : 2005
1.1. Khái niệm ISO 22000:2005 (Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain)
* Khái niệm: ISO 22000 : 2005 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu đối với Hệ thống kiểm soát toàn diện an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm không phân biệt qui mô hay tính phức tạp, tham gia trực tiếp họăc gián tiếp vào một hay nhiều công đoạn của chuỗi thực phẩm như sản xuất thức ăn chăn nuôi, thu hoạch, môi trường, sản xuất thành phẩm thực phẩm, chế biến thực phẩm, bán lẻ, dịch vụ thực phẩm, dịch vụ cung ứng, cung cấp dịch vụ vệ sinh, vận chuyển, kho bãi, phân phối, cung cấp thiết bị, hoá chất tẩy rửa vệ sinh, vật liệu bao gói và các vật liệu khác tiếp xúc với thực phẩm.
Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được thiết kế cho mọi loại hình tổ chức trong chuỗi thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm: nhà sản xuất nguyên liệu cho đầu vào, nhà sản xuất sơ cấp, chế biến thức ăn, các hoạt động vận chuyển, lưu kho và nhà thầu, các cơ sở bán lẻ cựng cỏc tổ chức liên quan như nhà sản xuất thiết bị, nguyên liệu đóng hộp, chất tảy rửa, phụ gia và các chất thành phẩm.
* Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 gồm 3 phần:
- Các yêu cầu về sản xuất tốt (GMP) và quy phạm vệ sinh tốt (SSOP)
- Các nguyên tắc HACCP
- Các yêu cầu cho hệ thống quản lý.
Tiêu chuẩn này không đưa ra chi tiết các yêu cầu về kỹ thuật, thực hành sản xuất tốt và không thể đưa ra một cách đầy đủ các yêu cầu khác nhau. Bởi vậy, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 yêu cầu phải thực hiện sản xuất tốt và mong muốn tổ chức xác định ra các yêu cầu phù hợp với điều kiện sản xuất của mình.
* Hiện nay, bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2005 gồm có các tiêu chuẩn sau đây:
- ISO/TS 22004, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: Hướng dẫn áp dụng ISO 22000:2005 ban hành vào tháng 11/2005 (Food safety management systems - Guidance on the application of ISO 22000:2005).
- ISO/TS 22003, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: Các yêu cầu cho các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems) ban hành vào Quý 1/2006.
- ISO 22005, Liên kết chuẩn trong chuỗi dây chuyền thực phẩm và thức ăn súc vật - những nguyên tắc & hướng dẫn chung cho thiết kế và phát triển hệ thống (Dự thảo tiêu chuẩn - DIS) (Traceability in the feed and food chain - General principles and guidance for system design and development, Draft International Standard).
* Đối tượng mà ISO hướng tới: là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước phát triển lẫn đang phát triển, nơi mà hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005 là tấm vé thông hành cho việc kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường toàn cầu và tham gia vào dây chuyền cung cấp thực phẩm vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ quốc gia.
Hiện nay, vẫn còn tồn tại hàng loạt các quy trình riêng và về bán lẻ khác nhau điều này có thể tạo ra nguy cơ về các mức độ an toàn thực phẩm khác nhau, không nắm rừ cỏc yêu cầu, và chi phí tăng và gây phức tạp cho các nhà cung cấp khiến bản thân họ cảm giác phải bắt buộc khi tuân theo nhiều quy trình phức tạp. ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Các yêu cầu đối với các tổ chức trong dây chuyền thực phẩm (ISO 22000:2005 ), được hỗ trợ bởi sự đồng thuận quốc tế nhằm hài hòa các yêu cầu về quản lý an toàn chuỗi cung ứng thực phẩm một cách có hệ thống và đưa ra một giải pháp duy nhất cho quy phạm tốt dựa trên cơ sở được công nhận trên phạm vi quốc tế. Kết hợp các quy tắc trong hệ thống HACCP của Ủy ban CODEX về an toàn thực phẩm, ISO 22000 đưa ra một hệ thống quản lý thống nhất dựa trên các yêu cầu cụ thể hơn như các yêu cầu được xây dựng bởi các tổ chức bán lẻ thực phẩm khác nhau trên toàn cầu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement