Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977980 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việc nghiên cún chiết tách A.H lấy từ nguồn than bùn địa
phương và ứng dụng chúng làm chất hấp phụ các ion kim loại nặng để
xử lý kim loại nặng trong các nguồn nước thải là một đề tài không chỉ
có ý nghĩa lý thuyết đon thuần mà còn có giá trị thực tiễn lớn lao.
2. Mục đích nghiên cứu
Đe góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường, tui chọn đề
tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion kim loại Cu(II), Zn(II),
Pb(II) của axỉt Humic” làm khóa luận thạc sĩ.
Trong đề tài này, tui tập trung nghiên cứu các nội dung sau:
- Đánh giá khả năng hấp phụ của axit humic.
- Xác định các điều kiện tối ưu của quá trình hấp phụ các ion
kim loại nặng: Cu2+, Zn2+, Pb2+ lên axit humic tách từ than bùn.
- Khảo sát khả năng tái hấp phụ của vật liệu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Sự thành công của đề tài sẽ góp phần vào lĩnh vục nghiên cứu
các họp chất cao phân tử về mặt lý thuyết và tạo ra một loại vật liệu có
khả năng hấp phụ các ion kim loại, ứng dụng trong tách làm giàu và
xử lí ô nhiễm môi trường.
6. Cấu trúc của luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được
chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan tài liệu
Chương 2: Nguyên liệu - phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Ket quả và bàn luận
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement