Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#975479 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Khảo sát, đánh giá các phương pháp phân tích HTM và một số chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại trong nước, tìm kiếm sự tạo thành HTM từ những nguồn nước ngầm đặc trưng cung cấp cho các nhà máy nước ở Hà Nội. Bước đầu sử dụng các kết quả để đánh giá rủi ro cho sức khoẻ người tiêu dùng do các hợp chất HTM. Từ đó đưa ra các khuyến cáo về khả năng đối với việc hình thành với các hợp chất HTM khi sử dụng clo để khử trùng các nguồn nước ngầm đặc trưng tại Hà Nội cho các nhà máy nước.
Luận án TS. Khoa học Hoá học Hoá phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2003
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN l.lề Hoá học của clo trong nước

1.1.1. Phản ứng của clo với nước

1.1.2. Phản ứns của clo vói các chất hữu cơ trong nước tự nhiên

1.1.3. Sự hình thành THM trong quá trình clo hoá nước và các yếu tố ảnh hưởng

1.1.4. Phản ứng của clo với amoni trong nuớc

1.2. Các phương pháp loại bỏ THM và voc khỏi nước uống

1.3. Phương pháp phàn tích voc trong nước

1.3.1. Các kỹ thuật tách chiết voc khỏi mẫu nước

1.3.2. Phương pháp sắc ký khí phân tích định tính và định lượng

voc

1.4. Tính rủi ro ung thư gây ra bởi THM

1.5. Một sô nhận xét rút ra từ phần tổng quan

CHƯƠNG 2ắ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cútỉ

2.1. Nội dung nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. KT thuật lấy mẫu không gian hơi và phương pháp sắc kí

khí khối phổ phân tích xác định 22 voc trong nước 37

2.2.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu khác 39

2.2.3. Phương pháp thực hiện các thí nghiệm clo hoá 41

2.2.4. Dụng cụ, thiết bị, hoá chất 42

2.2.5. Các phương pháp tính toán xử lý kết quả 44

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 49

3.1ề Kết quả khảo sát, đánh giá kĩ thuật lấy mẫu không gian hơi và phương pháp sác kí khí khối phổ phàn tích xác định 22

________/1 Q

voc trong nước

3ề l.lề Phân tích sắc kí khí - khối phổ 49

3.1.2. Xử lí mẫu bằng kĩ thuật lấy mẫu không gian hơi 57

3.1.3. Đánh giá phương pháp phân tích 63

3.2. Áp dụng thực tế 68

3.2.1. Quan trắc nồng độ voc trong các nguồn nước ngầm sử dụng cho 8 nhà máy nước ở khu vực Hà Nội 69

3.2.2. Quan trắc nồns độ THM trong nước đầu ra của 8 nhà

máy nước ở khu vực Hà Nội 70

3.2.3. Khảo sát sự có mặt của THM trong một số tuyến nước cấp 73

3.2.4. Nhận xét về sự có mặt của THM trong nước cấp Hà Nội 7^
3.3. Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm vể phản ứng tạo thành THM từ các nguồn nước ngầm đặc trưng của Hà nội

78

3.3.1. Xác định tiềm năng tạo thành THM của nước nguồn cung

cấp cho các nhà máy nước Hà Nội 78

3.3.2. Xác định điểm đột biến cho quá trình clo hoá nước nguồn

của các nhà máy nước Hà Nội3.3.3. Sự tạo thành THM nói chung và các THM chứa brom

nói riêng tại các khu vực khác nhau của đồ thị clo hoá 82

3.3.4. Xác định hằng số tốc độ của phản ứng tạo thành THM từ

các tiền chất phản ứna chậm 87

3-4. Tính toán sơ bộ và thông báo rủi ro ung thư m gây ra bởi THM

PHẦN KẾT LUẬN 94

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 97

rÀI LIỆU THAM KHẢO 98

PHỤ LỤC


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1030271 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement