Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_du_88
#975297 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tính cấp thiết của đề tài
Khu vực đới đứt gãy Sông Cả và các vùng kế cận thuộc địa phận các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần nhỏ phía bắc tỉnh Quảng Bình. Về cấu trúc địa chất, khu vực đới đứt gãy Sông Cả được giới hạn bởi đứt gãy đường
48 ở phía bắc và đứt gãy Rào Nậy ở phía nam. Vùng kế cận gồm khối Bù Khạng ở phía bắc và khối Đồng Hới ở phía nam.
Về đặc điểm địa chất, khu vực đới đứt gãy Sông Cả phân bố các thành tạo địa chất có tuổi từ Paleozoi sớm - giữa đến Đệ tứ. Trong đó các thành tạo trầm tích chiếm phần lớn diện tích. Các thành tạo địa chất trong khu vực này có đặc điểm khá khác biệt với các khu vực khác bởi mức độ biến chất thấp nhưng bị biến dạng rất mạnh. Do vậy chúng có đặc điểm cấu trúc địa chất rất phức tạp.
Từ trước đến nay, nhất là trong giai đoạn từ 1975 đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu ở khu vực này. Tuy vậy còn khá nhiều vấn đề tồn tại chưa được làm sáng tỏ như đặc điểm hình học của các cấu trúc uốn nếp, đứt gãy, tuổi của các pha biến dạng, lịch sử hoạt động kiến tạo và vai trò của đứt gãy Sông Cả trong các giai đoạn chuyển động kiến tạo của khu vực.
Xuất phát từ những lý do trên, NCS đã lựa chọn đề tài “Cấu trúc địa chất và tiến hóa kiến tạo đới đứt gãy Sông Cả và các vùng kế cận” nhằm giải quyết một số vấn đề trong số các tồn tại nêu trên, góp phần làm sáng tỏ lịch sử phát triển địa chất và cấu trúc địa chất ở khu vực này.
Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất và tiến hóa kiến tạo của đới đứt gãy Sông Cả trong các giai đoạn chuyển động kiến tạo khác nhau.
Nhiệm vụ của đề tài
- Nghiên cứu làm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất khu vực đới đứt gãy Sông Cả và các vùng kế cận;
- Nghiên cứu đặc điểm hình học các cấu trúc uốn nếp, đứt gãy nhằm phân chia các pha biến dạng kiến tạo trong khu vực nghiên cứu;
- Khôi phục lịch sử tiến hóa kiến tạo và hoạt động của đới đứt gãy Sông Cả trong giai đoạn chuyển động Indosini cũng như trong Kainozoi (KZ) liên quan đến quá trình hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học:
- Kết quả nghiên cứu của luận án đã làm rõ hơn đặc điểm hoạt động kiến tạo và cấu trúc địa chất của đới đứt gãy Sông Cả có sự khác biệt với các khu vực khác: chúng cũng tham gia vào các hoạt động kiến tạo lớn trong khu vực nhưng có đặc điểm là mức độ biến dạng cao, còn mức độ biến chất thấp.
- Kết quả của luận án đã xác định được, ngoài đới Sông Hồng, đới đứt gãy Sông Cả là đới biến dạng thứ hai có các hoạt động biến chất, biến dạng dẻo tuổi Oligocen - Miocen, góp phần hoàn thiện mô hình biến dạng khu vực liên quan đến chuyển động kiến tạo Himalaya trong KZ.
Ý nghĩa thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận án về các hoạt động biến dạng - kiến tạo, sẽ góp phần vào việc biên tập, hiệu đính bản đồ địa chất khu vực Bắc Trung Bộ phù hợp thực tế hơn.
- Kết quả nghiên cứu cũng giúp định hướng cho tìm kiếm khoáng sản dưới sâu liên quan tới các cấu trúc biến dạng.
- Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xác định nguyên nhân, dự báo các tai biến địa chất trong khu vực liên quan đến các hoạt động kiến tạo, nhất là trong giai đoạn Kainozoi, phục vụ cho quy hoạch, xây dựng các công trình.
Cơ sở tài liệu của luận án
Luận án được xây dựng trên cơ sở các nguồn tài liệu sau:
1. Các tài liệu khảo sát, thu thập tại thực địa và các kết quả phân tích, nghiên cứu của NCS trực tiếp tham gia thực hiện từ năm 1999 đến nay gồm:
- Báo cáo “Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Minh Hóa” năm 2001, chủ nhiệm: Phạm Huy Thông;
- Báo cáo “Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Xén” năm 2005 do NCS làm chủ nhiệm đề án. Trong đó, NCS đã trực tiếp khảo sát, thu thập tài liệu tại 12 mặt cắt địa chất chi tiết.
2. Các tài liệu đã công bố:
- Các báo cáo lập Bản đồ địa chất khoáng sản ở các tỷ lệ khác nhau từ 1:500.000 - 1:50.000. Trong đó, đáng lưu ý là: bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 vùng Sông Cả (chủ biên: Nguyễn Văn Hoành, 1978);
- Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ Tương Dương, Hoành Sơn, Nam Vinh, Minh Hóa.
- Các báo cáo chuyên đề có nội dung liên quan đến luận án;
- Các công trình nghiên cứu, luận án đã công bố liên quan đến luận án. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là cấu trúc địa chất khu vực đới đứt gãy Sông Cả và vùng phụ cận gồm các thành tạo địa chất và các cấu trúc biến dạng hình thành trong các giai đoạn kiến tạo khác nhau. Trong đó chú trọng nghiên cứu các cấu trúc uốn nếp, đứt gãy chi phối bình đồ cấu trúc địa chất khu vực.
Phạm vi nghiên cứu: đới đứt gãy Sông Cả và vùng phụ cận được giới hạn bởi khối Bù Khạng ở phía bắc và khối Đồng Hới ở phía nam. Trong đó, phần trung tâm là đới đứt gãy Sông Cả được giới hạn bởi đứt gãy đường 48 ở phía bắc và đứt gãy Rào Nậy ở phía nam (Hình 1).


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001104 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement