Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By d2v_kts
#975294 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Địa chất học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ được đặc điểm trầm tích Pliocen - Đệ Tứ và tiếp cận vấn đề địa tầng phân tập khu vực vùng biển nông Trung Trung Bộ. Phân tích đặc điểm tướng trầm tích và nghiên cứu lịch sử tiến hóa các thành tạo trầm tích Pliocen - Đệ tứ trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển và hoạt động kiến tạo. Phân tích các hoạt động địa chất, các thiết đồ lỗ khoan phục vụ cho việc nghiên cứu địa tầng phân tập

MỞ ĐẦU...............................................................................................................................8
CHƢƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ......................................................10
1.1. Vị trí địa lý................................................................................................................10
1.2. Địa hình, địa mạo......................................................................................................10
1.3. Địa tầng.....................................................................................................................14
1.4. Hoạt động magma.....................................................................................................18
1.5. Hoạt động kiến tạo....................................................................................................19
CHƢƠNG 2: LỊCH SỬ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................22
2.1. Lịch sử nghiên cứu: ..................................................................................................22
2.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu........................................................27
2.2.1. Phương pháp luận ..............................................................................................27
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................28
CHƢƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM TƢỚNG TRẦM TÍCH PLIOCEN - ĐỆ TỨ......................35
3.1. Kết quả minh giải các mặt cắt địa chấn tiêu biểu .....................................................35
3.1.1. Địa chấn dầu khí ................................................................................................35
3.1.2. Địa chấn nông phân giải cao..............................................................................37
3.2. Đặc điểm tướng đá....................................................................................................39
3.2.1. Các tướng aluvi..................................................................................................42
3.2.2. Các tướng châu thổ ............................................................................................48
3.2.3. Tướng biển.........................................................................................................55
CHƢƠNG 4: ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP VÀ TIẾN HÓA TRẦM TÍCH ........................67
4.1. Lựa chọn mô hình địa tầng phân tập.........................................................................67
4.2. Phân tích địa tầng phân tập .......................................................................................73
4.3. Đặc điểm tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ tứ:............................................................88
4.3.1. Cơ sở nghiên cứu tiến hóa trầm tích:.................................................................88
4.3.2. Tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ tứ.....................................................................91
KẾT LUẬN.......................................................................................................................102
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................104
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu địa chất biển đã được đẩy mạnh
trên khắp các vùng biển thềm lục địa Việt Nam. Các kết quả khảo sát mới đã cho
phép có những cái nhìn tổng hợp và chi tiết về hệ thống trầm tích biển hiện đại. Đây
là điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu và xây dựng lại các đặc điểm tướng đá - cổ
địa lý trong giai đoạn Pliocen - Đệ Tứ trên toàn vùng biển nông ven bờ nói chung và
đặc biệt là tại vùng biển miền Trung, nơi có cấu tạo địa chất phức tạp nói riêng.
Điều này sẽ góp phần làm sáng tỏ về nguồn gốc trầm tích, tuổi địa chất của các
thành tạo địa chất Pliocen - Đệ Tứ từ ven biển cho đến các độ sâu lớn hơn cũng như
giúp cho việc đánh giá tiềm năng khoáng sản và tai biển địa chất tại khu vực này.
Vùng biển trung trung bộ là vùng đặc trưng cho thềm lục địa miền trung Việt
Nam. Bắt đầu từ đây cho đến khu vực duyên hải nam trung bộ phía dưới, cấu tạo địa
chất trở nên phức tạp với độ sâu đáy biển lớn, địa hình biến đổi nhanh. Việc nghiên
cứu địa chất tại vùng biển này gặp nhiều khó khăn do điều kiện thiết bị chưa đáp
ứng được nhu cầu, các tài liệu còn thiếu cho việc đối sánh và đồng bộ hoàn chỉnh.
Tuy nhiên với các quá trình khảo sát gần đây, đo các tuyến địa chấn nông phân giải
cao và lấy mẫu đáy biển, bức tranh trầm tích khu vực đã dần được hoàn thiện tạo
điều kiện cho việc tiếp cận sâu hơn vấn đề tiến hóa trầm tích trên quan điểm Trầm
tích luận và Địa tầng phân tập.
Học viên đã có quá trình khảo sát thực tế lấy mẫu trên đáy biển khu vực biển
nông ven bờ miền Trung Việt Nam trong khuôn khổ các dự án của Trung tâm Địa
chất và Khoáng sản Biển. Đây là điều kiện thuận lợi để có thể tiếp cận trực tiếp với
các tài liệu, kết quả nghiên cứu thực tế và cụ thể. Do đó tác giả đã xác định nghiên
cứu “Đặc điểm tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ Tứ vùng biển nông ven bờ khu vực
Trung Trung bộ” làm đề tài khóa luận của mình. Để thuận lợi cho việc xác định diện
tích và phạm vi vùng nghiên cứu, tác giả sẽ tập trung giới hạn nghiên cứu vào khu
vực thềm lục địa các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa trong giới hạn độ sâu 0 -
200m nước. Như vậy khóa luận sẽ có các mục tiêu và nhiệm vụ sau: Mục tiêu:
- Làm rõ được đặc điểm trầm tích Pliocen - Đệ Tứ và tiếp cận vấn đề địa tầng
phân tập khu vực nghiên cứu.
- Làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa các thành tạo trầm tích Pliocen - Đệ tứ trong
mối quan hệ với sự dao động mực nước biển và hoạt động kiến tạo.
Nhiệm vụ:
- Tổng hợp và minh giải các tài liệu địa chấn, xây dựng các bản đồ tướng đá -
cổ địa lý phục vụ cho việc nghiên cứu tiến hóa trầm tích.
- Phân tích các hoạt động địa chất, các thiết đồ lỗ khoan phục vụ cho việc
nghiên cứu địa tầng phân tập.
Báo cáo có 4 chương ( không kể mở đầu và kết luận) bao gồm:
Chương I: Đặc điểm địa chất khu vực
Chương II: Lịch sử nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Chương III: Đặc điểm tướng trầm tích
Chương IV: Địa tầng phân tập và tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ tứ
Trong quá trình hoàn thành khóa luận, học viên luôn nhận được sự giúp đỡ
rất lớn của Ban lãnh đạo cùng các đồng nghiệp trong Trung tâm Địa chất và Khoáng
sản Biển, của tập thể giáo viên khoa Địa Chất trường đại học Khoa Học Tự Nhiên
và đặc biệt là sự hướng dẫn rất tận tình của giáo sư Trần Nghi và thạc sĩ Đinh Xuân
Thành. Nhân dịp này, học viên xin chân thành Thank những sự giúp đỡ quí báu đó.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement