Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974774 link tải miễn phí bài giảng

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng
dự án đầu tư XDCT
1. Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng
2. Chế định pháp lý về quản lý chất lượng công trình xây dựng
3. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
1. Tổng quan về chất lượng và QL chất lượng
Khái niệm chất lượng
 Chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập
hợp các đặc tính vốn có (ISO 9000:2000). Trong đó yêu
cầu là các nhu cầu hay mong đợi đã được công bố,
ngầm hiểu chung hay bắt buộc.
 Yêu cầu quy định trong hợp đồng là một dạng yêu cầu
đã được công bố.
 Yêu cầu "ngầm hiểu chung" là những thực hành mang
tính thông lệ hay phổ biến đối với một tổ chức, khách
hàng và các bên quan tâm khác.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement