Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974652 link tải miễn phí luận văn
TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định tác dụng của thuốc Eryton Powder lên
vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra. Kết quả kháng
sinh đồ sử dụng đĩa kháng sinh thương mại cho thấy có 2/5 chủng kháng với
kháng sinh Erythromycine Thiocynate chiếm 40% và 2/5 chủng cho kết quả
trung bình nhạy chiếm 40%, có 1 chủng cho kết quả nhạy với đĩa kháng sinh này
chiếm 20%. Tiếp theo với đĩa kháng sinh tự tẩm Ery25 và E50 cho kết quả là có
5/5 chủng cho kết quả trung bình nhạy chiếm 100%. Đối với đĩa kháng sinh tự
tẩm Ery75 còn lại cho thấy tất cả các chủng đều có kết quả nhạy. Kết quả MIC
của thuốc kháng sinh lên 5 chủng vi khuẩn E. ictaluri cho thấy có 4 chủng bị ức
chế ở nồng độ 256pPhần mềm là B1C1, B1C2, C258, 3V1, và chủng còn lại B1C4 bị ức
chế ở nồng độ 128ppm.
Thí nghiệm điều trị được bố trí với các nghiệm thức được bố trí lặp lại 3 lần
và được theo dõi trong 14 ngày liên tục và ở nghiệm thức B1, B3, B5 được cho
ăn thức ăn có trộn thuốc Eryton powder trong 5 ngày đầu. Đối với các nghiệm
thức còn lại thì cho ăn thức ăn không trộn kháng sinh trong suốt quá trình bố trí
thí nghiệm. Trong quá trình bố trí thí nghiệm tỷ lệ cá chết, dấu hiệu bệnh lý, nhiệt
độ và pH trong bể được ghi nhận để xác định được tác dụng điều trị bệnh gan
thận mủ trên cá tra. Tất cả cá chết và lờ đờ được thu và lấy thận trước để xác định
cá nhiễm E. ictaluri bằng phương pháp PCR. Kết quả cho thấy thuốc có khả năng
điều trị bệnh cho cá tra. Ở các nghiệm thức cho ăn thức ăn có trộn thuốc tỷ lệ cá
chết là 40% và ở các nghiệm thức không cho ăn thức ăn trộn kháng sinh là
62.2%. Giá trị RPS là 34%. Kết quả PCR khẳng định cá bệnh nhiễm vi khuẩn E.
ictaluri khi tất cả đều hiện vạch sáng ở 407bp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement