Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_nhung
#974485 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về ma trận tán xạ và tiết diện tán xạ. Nghiên cứu về Unparticle physic (U - hạt): Giới thiệu về U-hạt; Hàm truyền của U-hạt; Lagrangian tương tác của các loại U-hạt với các hạt trong mô hình chuẩn; Các đỉnh tương tác của U-hạt. Trình bày các qúa trình tương tác khi tính đến sự tham gia của U- hạt trong mô hình chuẩn mở rộng

MỞ ĐẦU
Vật lí hạt là một nhánh của vật lí, nghiên cứu các thành phần hạ nguyên
tử cơ bản, bức xạ và các tương tác của chúng. Lĩnh vực này cũng được gọi là
vật lí năng lượng cao bởi nhiều hạt cơ bản không xuất hiện ở điều kiện thông
thường. Chúng chỉ có thể được tạo ra qua các va chạm trong máy gia tốc năng
lượng cao. Những hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên phần lớn là nhờ
lý thuyết về vật lí hạt. Các hạt cơ bản là cơ sở của sự tồn tại của vũ trụ và
cũng còn khá nhiều bí ẩn liên quan tới sự hình thành vũ trụ. Nhờ cơ học lượng
tử, chúng có thể được coi là các điểm không có cấu trúc, không kích thước
hay là sóng. Tất cả các hạt khác là phức hợp của các hạt cơ bản. Các nghiên
cứu về vật lí hạt hiện đại đang tập trung vào các hạt hạ nguyên tử, các thành
phần cấu tạo nên nguyên tử như: điện tử, proton, neutron (proton và neutron
thực ra là các hạt phức hợp cấu thành bởi hạt quark và gluon), các hạt sinh ra
từ hoạt động phóng xạ hay là các quá trình tán xạ như: photon, neutrino,
muon, và các “hạt lạ” (ví dụ về một “hạt lạ” là tachyon – một loại hạt lý
thuyết di chuyển nhanh hơn ánh sáng).
Các hạt đã được quan sát thấy cho đến nay được phân loại trong một lý
thuyết trường lượng tử - gọi là mô hình chuẩn (Standard Model – SM) – mô
hình thu được nhiều kết quả nhất cho tới ngày nay. Mô hình chuẩn kết hợp
điện động lực học lượng tử (QED) và lý thuyết trường lượng tử cho tương tác
mạnh (QCD) để tạo thành lý thuyết mô tả các hạt cơ bản và 3 trong 4 loại
tương tác: tương tác mạnh, yếu và điện từ là nhờ trao đổi các hạt gluon, năng
lượng và Z boson, photon . Cho đến nay, SM mô tả được 17 loại hạt cơ bản,
12 fermion (và nếu tính phản hạt thì là 24), 4 boson vecto và 1 boson vô
hướng. Các hạt cơ bản này có thể kết hợp để tạo ra hạt phức hợp. Tính từ những năm 60 cho đến nay đã có hàng trăm loại phức hợp được tìm ra. Tuy
nhiên, những năm gần đây, các kết quả đo khối lượng của neutrino cho thấy
những sai lệch so với kết quả tính toán từ mô hình chuẩn, đồng thời xuất hiện
những sai lệch giữa tính toán lý thuyết trong SM với kết quả thực nghiệm ở
vùng năng lượng thấp và vùng năng lượng rất cao. Đây chính là các lý do mà
các nhà vật lí hạt tin rằng đây chưa phải là lý thuyết hoàn chỉnh để mô tả thế
giới tự nhiên.
Để khắc phục các khó khăn, hạn chế của SM, các nhà vật lí lý thuyết đã
xây dựng khá nhiều lý thuyết mở rộng hơn như: lý thuyết thống nhất (Grand
unified theory - GU), siêu đối xứng (supersymmtry), lý thuyết dây (string
theory), sắc kỹ (techcolor), lý thuyết Preon, lý thuyết Acceleron và gần đây
nhất là U – hạt. Các nhà vật lí lý thuyết giả thuyết rằng phải có một loại hạt
nào đó mà không phải là hạt vì nó không có khối lượng nhưng lại để lại dấu
vết đó chính là những sai khác giữa lý thuyết và thực nghiệm. Nói cách khác
hạt phải được hiểu theo nghĩa phi truyền thống, hay còn gọi là unparticle
physics (U – hạt), vật lí mà được xây dựng trên cơ sở hạt truyền thống gọi là
unparticle physics.
Và một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này là Howard
Georgi, nhà vật lí làm việc tại Đại học Havard. Ông đã xuất bản công trình
nghiên cứu về U - hạt, xuất hiện trong tạp chí Physics Review Letters 2007.
Ông cho rằng có sự xuất hiện của U - hạt mà không suy ra được từ SM, bài
báo viết: “U - hạt rất khác so với những thứ đã được thấy trước đây”. H.
Georgi còn cho rằng bất biến tỉ lệ phải đúng cho hạt có khối lượng bất kỳ chứ
không chỉ cho các loại hạt có khối lượng rất nhỏ hay bằng không. Từ đó,
chúng ta phải xem xét các hạt ở khoảng cách bé, thậm chí đưa ra khái niệm về
một loại không giống như các hạt truyền thống – “U - hạt”. U – hạt tuy không
có khối lượng nhưng vẫn có tính chất là bất biến tỉ lệ, chưa được tìm thấy
nhưng nó được cho rằng nếu tồn tại sẽ tương tác rất yếu với vật chất thông
thường. Vì vậy các nhà vật lí U – hạt đang mong đợi máy gia tốc LHC sẽ tìm
ra bằng chứng cho sự tồn tại của nó, họ đang nỗ lực tính toán lại các quá trình
tương tác thông dụng có tính đến sự tham gia của U – hạt như: tán xạ Bha
Bha , tán xạ Moller , …làm cơ sở cho thực nghiệm.
U - hạt cho vùng va chạm là vùng năng lượng cao nhưng ở vị trí tìm
thấy U - hạt lại ở vùng năng lượng thấp. Lý thuyết trước đây đã tính đến tiết
diện tán xạ, độ rộng phân rã, thời gian sống khi mà chỉ tính theo:
 , Z W W , ,   , g , tức là tính trong mô hình chuẩn. Và thực nghiệm đã đo được
các thông số này. Từ đó khi so sánh kết quả giữa lý thuyết và thực nghiệm đo
được là khác nhau, điều này chứng tỏ giả thuyết đưa ra chưa hoàn chỉnh cho
thực nghiệm. Vậy giả thuyết về U - hạt là tương đối đúng và được mong đợi
là để tăng  đến gần với  đo được trong thực nghiệm.
Trong khóa luận này tác giả sẽ tính toán tiết diện tán xạ vi phân và tán
xạ toàn phần của quá trình sinh Meson giả vô hướng từ va chạm e e   khi tính
đến U - hạt. Từ đó đóng góp vào việc hoàn thiện lý thuyết mô hình chuẩn
chưa hoàn chỉnh.
Bản khóa luận bao gồm các phần nhƣ sau:
Mở đầu
Chương 1: Ma trận tán xạ, tiết diện tán xạ
Chương 2: Unparticle physic (U - hạt)
Chương 3: Các quá trình tương tác khi tính đến sự tham gia của U- hạt
trong mô hình chuẩn mở rộng
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999760 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement