Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sweet_dream_puppy
#974018 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và cơ sở quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai. Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010. Phân tích và đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2005- 2010, các nguyên nhân biến động đất đai và tác động của biến động sử dụng đất tới phát triển kinh tế -xã hội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu thế biến động sử dụng đất huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư tiệu sản xuất đặc biệt, là
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu
dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế. Việc phân bổ đất đai phải đảm bảo phù hợp với
mục tiêu phát triển của mỗi giai đoạn, thời kỳ để đạt được hiệu quả toàn diện về các
mặt kinh tế, xã hội và môi trường, phục vụ phát triển bền vững. Tại điều 18 Hiến
pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã quy định: “Nhà
nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử
dụng đúng mục đích và có hiệu quả” [5]
Huyện An Dương (An Hải cũ) có diện tích 11.245 ha,năm 1966 thành phố sáp
nhập huyện Hải An và huyện An Dương thành huyện An Hải có diện tích 20,842 ha.
Tháng 5/2003, do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chính phủ đã ban
hành Nghị định 106 điều chỉnh địa giới hành chính và tách huyện An Hải thành quận
Hải An và huyện An Dương. Huyện An Dương rộng 98,3196 km2 và có gần 150
ngàn dân (năm 2008). Vị trí giáp với tỉnh Hải Dương ở phía Tây và Tây Bắc, giáp với
huyện An Lão ở phía Tây Nam, giáp với quận Kiến An ở phía Nam, huyện Thủy
Nguyên ở phía Bắc, quận Hồng Bàng và quận Lê Chân ở phía Đông Nam. Phía Bắc
có sông Kinh Môn, phía Tây có sông Lạch Tray, phía Đông có sông Cấm chảy qua.
Sông Hàn làm ranh giới giữa An Dương và Kiến An. Quốc lộ 5A và Quốc lộ 10A là
hai tuyến giao thông quan trọng nhất của huyện. Ngoài ra, còn có tỉnh lộ 188, 351,
208 và 202. Đây chính là những điều kiện tự nhiên thuận lợi để huyện An Dương
phát triển một nền kinh tế đa dạng về ngành nghề bao gồm cả nông nghiệp, công
nghiệp, dịch vụ. Trong những năm qua, huyện An Dương có tốc công nghiệp hoá, đô
thị hoá nhanh dẫn đến nhiều biến động về sử dụng đất, nhất là việc chuyển mục đích
từ đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng sang mục đích phi nông nghiệp. An Dương là
một khu vực công nghiệp, nông nghiệp, và dịch vụ quan trọng của Hải Phòng. Có
nhiều cụm, khu công nghiệp trên địa bàn huyện (Khu công nghiệp Nomura, cụm
công nghiệp Bến Kiền, khu công nghiệp Hải Phòng - Sài Gòn (đang xây dựng), khu
công nghiệp An Dương... được quy hoạch xây dựng là yếu tố quan trọng để cho
huyện An Dương phát triển mạnh từ nay đến năm 2020 trở thành quận.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, huyện An
Dương được xác định là trọng điểm phát triển kinh tế, các đô thị vệ tinh phía Tây
thành phố Hải Phòng. Huyện An Dương trong những năm tới, nhằm phát huy tiềm
năng sẵn có, hướng tới sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường, cần
thiết có những nghiên cứu, đánh giá biến động sử dụng đất đai của huyện An Dương
giai đoạn 2005-2010, để đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả sử dụng đất
trong tương lai đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của
huyện An Dương nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung, chúng tui tiến
hành nghiên cứu đề tài: :
“Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 và đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng đất huyện An Dương, thành phố Hải Phòng”
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:
a) Mục tiêu của đề tài đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất tại huyện
An Dương, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2005-2010 nhằm đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng đất huyện An Dương trong tương lai.
b) Nhiệm vụ
- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và cơ sở quy hoạch sử dụng hợp lý tài
nguyên đất đai.
- Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng và biến động sử
dụng đất giai đoạn 2005 - 2010.
- Phân tích và đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2005- 2010, các nguyên
nhân biến động đất đai và tác động của biến động sử dụng đất tới phát triển kinh tế -
xã hội.- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu thế biến động sử dụng đất
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
3. Phạm vi nghiên cứu
a) Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành trên địa bàn huyện An Dương,
thành phố Hải Phòng.
b) Phạm vi khoa học: Đề tài giới hạn nghiên cứu ở các vấn đề sau:
+ Phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005 - 2010.
+ Định hướng sử dụng đất nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng đất huyện An Dương.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm rõ hơn lý
luận khoa học về nghiên cứu định hướng sử dụng đất có hiệu quả, cũng như hướng
phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đối với một lãnh thổ cấp huyện.
- Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất
giai đoạn 2005-2010. Trên cơ sở phân tích các dữ liệu đó, luận văn chỉ ra những
kết quả đạt được, yếu kém tồn tại, nguyên nhân, đề ra các giải pháp cần khắc phục
trong quá trình sử dụng đất tại huyện An Dương. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ là tài
liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất có hiệu quả sử dụng đất của huyện An Dương nói riêng, thành phố Hải
Phòng nói chung.
Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được
cấu trúc thành 3 chương:
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Chương 2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG
ĐẤT HUYỆN AN DưƠNG GIAI ĐOẠN 2005 - 2010.
Chương 3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG ĐẤT HUYỆN AN DưƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991600 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By cuu2tien
#991637 Thank bạn.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement