Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aronos
#973973 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, có vai trò nền tảng
cho mọi hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, nó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. [19]
Như chúng ta đã biết đất đai tham gia vào tất cả các ngành sản xuất vật
chất của xã hội như là một tư liệu sản xuất đặc biệt. Đối với từng ngành cụ thể
đất đai có vai trò vị trí khác nhau.
Ví dụ 1: Trong ngành công nghiệp (trừ ngành khai khoáng), đất đai làm
nền tảng, làm địa điểm để tiến hành sản xuất kinh doanh. Để xây dựng một
công trình hay bất kỳ nhà máy, một khu công nghiệp nào khác chúng ta đều cần
có địa điểm, một diện tích đất đai xác định, trên đó sẽ là các phân xưởng,
kho tàng, bến bãi, phòng làm việc, đường đi lại trong nội bộ...
Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp đòi hỏi mở rộng
quy mô xây dựng, các nhà máy tăng lên đòi hỏi diện tích đất đai dành cho nhu
cầu này tăng lên.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng các ngành công nghiệp là sự phát triển
của ngành xây dựng, các khu dân cư và đô thị mới được hình thành làm cho nhu
cầu đất đai dành cho ngành đó cũng tăng lên.
Ví dụ 2: Trong ngành nông nghiệp đất đai có một vị trí đặc biệt quan trọng,
là yếu tố hàng đầu của ngành sản xuất này. Đất đai không chỉ là chỗ dựa, chỗ
đứng để lao động mà còn là nguồn cung cấp thức ăn cho cây trồng. Mọi tác động
của con người vào cây trồng đều thông qua đất đai. Đất đai được sử dụng trong
nông nghiệp được gọi là ruộng đất.
Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt không thể thay thế được.
Ruộng đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu lao động. Hoạt động sản xuất
trong nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt, là quá trình tác động của con người
vào ruộng đất nhằm thay đổi chất lượng đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho
cây trồng sinh trưởng và phát triển, tức là quá trình biến ruộng đất kém màu mỡ
thành ruộng đất màu mỡ hơn. Trong quá trình này ruộng đất đóng vai trò như
đối tượng lao động. Mặt khác con người sử dụng đất đai như một công cụ để
tác động lên cây trồng, thông qua đó làm tăng độ màu mỡ của đất đai nhằm thu
sản phẩm nhiều hơn. Không có ruộng đất thì không thể có hoạt động nông nghiệp.
Tóm lại: Đất đai nói chung và đất đô thị nói riêng do diện tích có hạn,
hiện nay trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá sẽ kèm theo đô thị hoá
diễn ra mạnh, các đô thị phát triển ngày càng mở rộng.
Việc sử dụng đất một cách tiết kiệm hợp lý có hiệu quả là một yêu cầu
hàng đầu. Cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng
do nhu cầu về: xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư đô thị, xây dựng cơ sở
kinh tế, khu công nghiệp, góp phần thực hiện quá trình công nghiệp hoá
hiện đại hoá đất nước đồng thời để thực hiện được công tác xoá đói giảm
cùng kiệt thì việc xác định nhu cầu đất đai cho các ngành là hết sức cần thiết.
Vì vậy quy hoạch, kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai cho từng giai đoạn ở các
cấp xã, huyện, tỉnh đang đòi hỏi rất cần thiết và cấp bách.
Quy hoạch sử dụng đất đai ở các cấp nói chung và cấp xã nói riêng đều
nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai của nhà nước, nó mang tính tổng quát và
bao hàm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều đối tượng sử dụng đất với các mục đích
khác nhau. Việc quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước, làm cơ sở cho
các ngành tiến hành quy hoạch của ngành mình, có như vậy mới khắc phục được
những tồn tại trong quá trình sử dụng đất đai.
Vì vậy việc xây dựng định hướng quy hoạch sử dụng đất xã Tây Tựu -
huyện Từ Liêm giai đoạn 2013-2020 phù hợp với tầm nhìn đô thị hóa 2050 của
thành phố Hà Nội là việc cấp thiết phải thực hiện, nhằm đẩy nhanh quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống nhân dân, giảm
khoảng cách giữa khu vực nông thôn và đô thị, đẩy nhanh quá trình hội nhập
phát triển chung của huyện Từ Liêm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

2. Mục tiêu nghiên cứu
- Đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống
của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị;
- Xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của
toàn xã, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tập quán của địa phương, bảo vệ
môi trường sinh thái;
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,...);
xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan; bảo tồn, tôn tạo
và phát huy các giá trị truyền thống của một khu vực có lịch sử phát triển từ
lâu đời; đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa và kết nối tốt giữa khu vực làng
xóm hiện có, các khu vực dự án đã và đang triển khai và các khu vực dự kiến
phát triển mới;
- Xây dựng định hướng quy hoạch sử dụng đất xã Tây Tựu là cơ sở để các
tổ chức quản lý, sắp xếp lại việc sử dụng đất, kiểm soát sự phát triển theo quy
hoạch đã được phê duyệt.
3. Nội dung nghiên cứu
- Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu,
thống kế sử dụng đất xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Từ đó phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất xã Tây Tựu nhằm
xây dựng định hướng quy hoạch sử dụng đất xã Tây Tựu giai đoạn 2013-2020
và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã.
- Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu quy hoạch phát triển không gian xã,
phân định các điểm dân cư. Đồng thời lên phương án quy hoạch xây dựng chi
tiết các khu trung tâm đơn vị ở, khu trung tâm đơn vị hành chính xã.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất chủ yếu sử dụng các
phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp điều tra khảo sát

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997557 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement