Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gaixinhdatcang_hammookane
#973963 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia biển có bờ biển dài trên 3.260 km (chưa kể đường
bờ các đảo), có khoảng 20 kiểu loại hệ sinh thái đặc trưng cho vùng ven biển nhiệt
đới với năng suất sinh học cao, có khoảng 112 cửa sông đổ trực tiếp ra biển thuộc
có 4 kiểu chính: cửa sông châu thổ, cửa sông hình phễu, cửa sông dạng cúc áo và
cửa sông đầm phá. Các đặc trưng trên đã tạo ra những tiềm năng to lớn cho phát
triển NTTS ven biển nước ta.
Quảng Ninh là một tỉnh biên giới - hải đảo phía Đông Bắc Việt Nam được
thiên nhiên ưu đãi với trên 250 km bờ biển, diện tích vùng nội thuỷ rộng 6000 km2
và nhiều đảo lớn nhỏ che chắn phía ngoài. Biển Quảng Ninh có các yếu tố môi
trường đặc trưng, biển lặng, nước có độ muối cao, độ trong lớn, môi trường sạch...
thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của hầu hết các loài sinh vật biển, có thể
nuôi được quanh năm với nhiều loại hải sản quý hiếm. Bên cạnh đó, Quảng Ninh
còn có cửa khẩu Quốc tế, có cảng biển và nhiều đầu mối giao thông thuỷ bộ nên rất
thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nhất là hải sản tươi sống tạo cho Quảng Ninh
trở thành tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển NTTS không chỉ trên biển mà còn ở
các ao hồ, ven sông và gần các vùng cửa biển.
Khu kinh tế Vân Đồn là một trong những khu vực có tiềm năng NTTS lớn
của Quảng Ninh. Với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ tạo ra hàng chục nghìn hecta mặt
nước ở các vụng, vịnh, tùng, áng kín sóng, có thể phát triển nuôi biển bằng hình
thức lồng bè, rào chắn và giàn treo, diện tích bãi triều lớn có thể nuôi nước lợ và
nhiều diện tích ao hồ, đầm... nuôi nước ngọt.
Không chỉ có tiềm năng phát triển ngành nghề NTTS, chủ trương của Thủ
Tướng Chính Phủ tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 "Về việc Phê
duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 tầm nhìn đến năm 2030” đã xác định tầm nhìn cho Khu Kinh tế Vân Đồn đó
là phát triển Khu Kinh tế Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo
chất lượng cao, là trung tâm dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp và là trung tâm thương
mại, tài chính quốc tế, động lực chính để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
và cả nước.
Trước tình hình đó, việc “Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất
đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh
Quảng Ninh” phù hợp với quy hoạch xây dựng chung Khu kinh tế Vân Đồn là cần
thiết.
2. Mục tiêu nhiệm vụ đề tài
Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất đai phục
vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bằng
công nghệ GIS.
Để đạt được mục tiêu trên, đề tài phải giải quyết các nhiệm vụ sau:
- Tổng quan tài liệu về quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, tài liệu về GIS;
- Tìm hiểu tình hình ứng dụng GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy
hoạch nuôi trồng thủy sản trên Thế giới, Việt Nam;
- Thu thập tài liệu thống kê, bản đồ vùng nghiên cứu;
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng đối tượng nuôi trồng;
- Chuẩn hóa, phân tích và xử lý dữ liệu đầu vào vùng nghiên cứu;
- Thành lập bản đồ phân cấp thích nghi và bản đồ đề xuất các vùng thích hợp
phục vụ quy hoạch vùng NTTS tại khu vực nghiên cứu;
- Đưa ra các giải pháp để thực hiện quy hoạch.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch nuôi
trồng thủy sản của các xã, thị trấn trong khu kinh tế Vân Đồn.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn:
- Về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá
thích nghi cho từng đối tượng thủy sản từ đó đề xuất định hướng quy hoạch các
vùng NTTS.
- Về không gian: bao gồm các xã, thị trấn trong khu kinh tế Vân Đồn.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
Về mặt khoa học, nghiên cứu góp phần giúp cho học viên mở rộng hiểu biết
về quy hoạch nuôi trồng thủy sản và tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch nuôi

trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn. Bên cạnh đó, luận văn cho phép đánh giá
khả năng ứng dụng công nghệ GIS trong việc đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ
quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Về mặt thực tiễn, các kết quả nghiên cứu của luận văn đưa ra được những
vùng có tiềm năng NTTS trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn để đề xuất đưa vào quy
hoạch trong những năm tiếp theo, giúp cho nghề NTTS trên địa bàn khu kinh tế Vân
Đồn phát triển bền vững, tăng thu nhập cho nhân dân và không chồng chéo với quy
hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt.
5. Dữ liệu, trang thiết bị và phần mềm
Luận văn nghiên cứu sử dụng những tư liệu sau:
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 của khu vực nghiên cứu;
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Khu kinh tế Vân Đồn năm 2010;
- Bản đồ địa chất Khu kinh tế Vân Đồn;
- Bản đồ thổ nhưỡng KKT Vân Đồn;
- Bản đồ hiện trạng NTTS Khu kinh tế Vân Đồn năm 2012;
- Sơ đồ định hướng phát triển không gian KKT Vân Đồn đến năm 2030;
- Tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dữ liệu thống kê về dân số,
diện tích...;
- Một số đề tài đã nghiên cứu liên quan;
- Máy tính, phần mềm GIS: ArcGIS, Mapinfo, ...
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện các nhiệm vụ của đề tài đặt ra, tác giả đã sử dụng phương pháp
GIS và có thực địa để kiểm tra. Phương pháp GIS để xử lý, phân tích các dữ liệu
không gian và thuộc tính. Việc đánh giá các vùng thích nghi được thực hiện bằng
cách tích hợp các thông tin trong đánh giá và chồng ghép các bản đồ thành phần với
sự trợ giúp của các công cụ trong GIS. Phương pháp GIS được áp dụng trong cả
trong các bước tổng hợp và trình bày kết quả nghiên cứu.
Trên thực địa tác giả sử dụng ảnh viễn thám để cập nhật, chỉnh lý bản đồ
nền, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ liên quan khác.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By PhngHoiNg
#992711 link tài liệu hỏng, ad gửi giúp mình link download tài liệu này được ko? mình đang cần gấp. thanks ad
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992755 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement