Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#973659 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng luận các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước. Xây dựng cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan phục vụ xác lập một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng. Thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan tại địa phương, khảo sát cảnh quan ngoài thực địa. Xây dựng các mẫu phiếu điều tra xã hội học và thực hiện phỏng vấn tại địa phương . Phân tích các nhân tố thành tạo và cấu trúc cảnh quan thị trấn Cái Rồng. Đánh giá các mô hình hiện trạng khai thác, sử dụng trên các đơn vị cảnh quan khác nhau. Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các mô hình và cộng đồng. Định hướng xác lập một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng theo từng đơn vị cảnh quan và đề xuất các giải pháp khả thi
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Biến đổi khí hậu (climate change) được xem là một trong những hiện tượng
toàn cầu, một trong những nhân tố ảnh hưởng mạnh đến triển vọng phát triển của
con người trong thế kỷ XXI (UNDP,2008), nguyên nhân gây suy thoái môi trường
toàn cầu và con người phải hành động ngay để cứu thế giới (Báo cáo triển vọng
toàn cầu, 2007). Vì vậy, những năm gần đây biến đổi khí hậu đã giành được sự
quan tâm của chính phủ thuộc nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ, trong
đó biến đổi khí hậu và thích ứng (climate change and adaptation) là một nội dung
quan trọng được chú ý.
Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), “biến đổi khí hậu
ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới các đảo và quốc gia nằm ven biển, trong đó,
Việt Nam được dự báo là một trong năm quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất”, do
có đường bờ biển dài và có hướng với bão, lốc, lượng mưa to và thường xuyên
biến đổi... Bằng chứng của hiện tượng biến đổi khí hậu có thể thấy rõ ở Việt Nam
là trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5°C và mực
nước biển dâng cao 20 cm. Những hiện tượng khí hậu cực đoan như bão lụt, mưa
lớn, lũ quét, hạn hán ,... ngày càng xuất hiện với cường độ mạnh hơn, tần suất
nhiều hơn và đặc biệt là tính chất thất thường không theo một quy luật nhất định
nào đã gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Lãnh thổ Việt Nam nằm
trải dài theo phương kinh tuyến trên gần 15 vĩ độ từ 8033’-23022’ vĩ độ Bắc, nằm
ven bờ Biển Đông với đường bờ biển dài 3.260km trong vành đai lửa Thái Bình
Dương, Việt Nam thường xuyên phải hứng chịu các thiên tai, thời tiết khắc nghiệt.
Theo đánh giá của WB (2007) và UNDP (2008) mức độ rủi ro cao về lãnh thổ bị thu
hẹp do nước biển dâng, Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách 10 quốc gia.
Thị trấn Cái Rồng nằm ở ven bờ vịnh Bái Tử Long thuộc đảo Cái Bầu,
huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù là một lãnh thổ cấp xã với diện tích
365.24ha nhưng có sự phân hóa địa hình rất rõ nét bao gồm đồi núi thấp, đồng
bằng và biển - hải đảo, tạo ra sự đa dạng cao về cảnh quan cũng như các hoạt động
phát triển về kinh tế - xã hội. Do đó, thị trấn Cái Rồng có thể nói là lãnh thổ thu
nhỏ điển hình của huyện Vân Đồn. Trong xu thế chung của biến đổi khí hậu toàn
cầu, thị trấn Cái Rồng cũng đã và đang phải đối mặt với các hệ quả từ sự biến đổi
khí hậu đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, bão lũ, lốc xoáy, nước
biển dâng, thời tiết thay đổi bất thường…. Giảm nhẹ hậu quả và thích ứng với biến
đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững cho từng cảnh quan đặc thù trong thị
trấn Cái Rồng được đặt ra là một vấn đề cấp thiết
Xuất phát từ lý do thực tiễn trên, đề tài luận văn thạc sỹ: “Nghiên cứu cảnh
quan phục vụ xác lập một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng
đồng tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh” đã được lựa chọn nghiên cứu
và hoàn thành.
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
a) Mục tiêu
Làm rõ tính đặc thù về đặc điểm phân hóa cảnh quan làm cơ sở xác lập một
số mô hình thích ứng với sự biến đổi khí hậu cấp cộng đồng tại thị trấn Cái Rồng,
Vân Đồn, Quảng Ninh.
b) Nhiệm vụ
Để thực hiện mục tiêu trên, các nhiệm vụ nghiên cứu sau được giải quyết:
- Tổng luận các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước.
- Xây dựng cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan phục vụ xác lập một số
mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng.
- Thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan tại địa phương, khảo sát cảnh
quan ngoài thực địa. Xây dựng các mẫu phiếu điều tra xã hội học và thực hiện
phỏng vấn tại địa phương
- Phân tích các nhân tố thành tạo và cấu trúc cảnh quan thị trấn Cái Rồng.
- Đánh giá các mô hình hiện trạng khai thác, sử dụng trên các đơn vị cảnh
quan khác nhau.
- Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các mô hình và cộng
đồng
- Định hướng xác lập một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp
cộng đồng theo từng đơn vị cảnh quan và đề xuất các giải pháp khả thi.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
* Phạm vi không gian: đề tài được thực hiện trong phạm vi ranh giới hành
chính của thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm lãnh thổ
trên đất liền và lãnh thổ trên biển.
* Phạm vi khoa học: đề tài giới hạn vấn đề nghiên cứu ở các nội dung sau:
- Phân tích cấu trúc cảnh quan theo hướng phân loại và phân vùng. Trong
đó, dạng cảnh quan được lựa chọn là đơn vị phân loại cơ sở. Các tiểu vùng cảnh
quan là đơn vị phân vùng cơ sở.
- Nghiên cứu biểu hiện và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khu vực
nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2000-2011.
+ Điều tra, phân tích, đánh giá các mô hình hiện trạng sử dụng trên các đơn
vị cảnh quan ở hai mức: hộ gia đình và chính quyền địa phương
+ Định hướng xác lập một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu quy
mô cộng đồng theo các đơn vị cảnh quan.
4. CƠ SỞ TÀI LIỆU ĐỂ THỰC HIỆN LUẬN VĂN
a) Tài liệu địa phương
- Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành có liên quan của tỉnh Quảng Ninh,
huyện Vân Đồn và thị trấn Cái Rồng năm 2011. Các số liệu thống kê và báo cáo
thành tựu kinh tế - xã hội năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012.
- Số liệu thống kê tình hình bão lũ và phòng chống thiên tai giai đoạn từ
2005 -2011 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vân Đồn.
- Số liệu thống kê các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp của phòng
Khuyến nông - khuyến ngư huyện Vân Đồn. Báo cáo, tờ trình, các mô hình, dự án
về nông - lâm - ngư nghiệp các năm 2010, 2011.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013871 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement