Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangthuylinh310
#973397 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Mục lục
1 Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân trong
không gian Banach 5
1.1 Toán tử Volterra và ứng dụng cho các PTVP tuyến tính trong
không gian Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Sự tồn tại duy nhất nghiệm của PTVP tuyến tính thuần
nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.2 Sự tồn tại duy nhất nghiệm của PTVP tuyến tính không
thuần nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 Phương trình tiến hóa và tính chất nghiệm của phương trình vi
phân tuyến tính có nhiễu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1 Sự tồn tại duy nhất nghiệm của phương trình vi phân
tuyến tính có nhiễu trong không gian Banach . . . . . . . . 11
1.2.2 Họ toán tử tiến hóa và phương trình tiến hóa . . . . . . . . 15
1.2.3 Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.4 Các phương trình so sánh tích phân được . . . . . . . . . . 20
2 Dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân trong không
gian Hilbert 23
2.1 Phương trình vi phân trong không gian Hilbert . . . . . . . . . . . 23
2.1.1 Sự tồn tại duy nhất nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.2 Một số khái niệm ổn định nghiệm . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân với dạng tam
giác trên trong tôpô yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.1 Không gian L(H) và các khái niệm tôpô yếu, tôpô mạnh
và tôpô đều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.2 Khái niệm tính chính quy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.3 Sự rút gọn về phương trình dạng tam giác trên . . . . . . . 32
2.2.4 Tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân dạng tam
giác trên trong không gian Hilbert . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3 Phương pháp hàm Lyapunov để nghiên cứu dáng điệu tiệm cận
nghiệm của phương trình vi phân trong không gian Hilbert . . . . 37
2.3.1 Khái niệm hàm Lyapunov trong không gian Hilbert . . . . 37
2.3.2 Sử dụng định lí Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định
nghiệm của một lớp các PTVP trong không gian Hilbert . 40
2.4 Một số ví dụ áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mở Đầu
Việc nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiêm của các phương trình vi phân
(PTVP) trong không gian Hilbert có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lý thuyết
định tính các phương trình vi phân và trong các bài toán ứng dụng (xem [3]).
Trong thời gian gần đây, lý thuyết PTVP trong không gian Banach nói chung
và PTVP trong không gian Hilbert được phát triển khá mạnh mẽ vì nó đáp ứng
được nhiều đòi hỏi đặt ra trong các mô hình ứng dụng . Đặc biệt là các bài toán
mô tả bằng toán học các hiện tượng chuyển động của vật thể, quá trình sinh
trưởng và phát triển của các loài sinh vật (xem[6]). Trong bản luận văn này,
tui sẽ trình bày lại một cách hệ thống một số kết quả liên quan tới sự tồn tại
nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu và tính chất nghiệm của
chúng . Phương pháp nghiên cứu cơ bản của tui là sử dụng tính chất của toán
tử Volterra kết hợp với việc sử dụng chuẩn Bielecki trong không gian Hilbert để
nghiên cứu sự tồn tai duy nhất nghiệm của các PTVP ở dạng phương trình toán
tử trong không gian hàm . Để nghiên cứu tính chất nghiệm của PTVP trong
không gian Hilbert, tui đã sử dụng phương pháp xấp xỉ thứ nhất của Lyapunov
cho các PTVP dạng tam giác trên trong không gian Hilbert . Trong phần cuối
của luận văn, tui đã trình bày lại phương pháp hàm Lyapunov để nghiên cứu
tính ổn định của các PTVP phi tuyến và một số ví dụ ứng dụng .
Nội dung chính của luận văn gồm 2 chương: chương một trình bày dáng điệu
tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân trong không gian Banach, chương
hai trình bày dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân trong không
gian Hilbert và một số ví dụ áp dụng.
Bản luận văn này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Đặng
Đình Châu. Nhân dịp này, tui xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, người đã
dành nhiều công sức và thời gian để hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ tui trong việc
hoàn thành bản luận văn.
tui cũng xin gửi lời Thank chân thành đến ban lãnh đạo và các thầy cô
trong khoa Toán - Cơ - Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội về
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997653 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement