Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971972 CHia sẻ cho các bạn luận văn

Mở đầu

Ph-ơng pháp điện di mao quản đã và đang đ-ợc phát triển mạnh mẽ
trong những năm gần đây. Ph-ơng pháp này có -u điểm là thiết bị t-ơng đối
đơn giản, chi phí thấp và đặc biệt có thể chế tạo thu nhỏ phục vụ cho mục đích
phân tích tại hiện tr-ờng. Ngoài ra, thiết bị điện di mao quản có thể tích hợp
với nhiều loại detector khác nhau nh- detector quang phổ hấp thụ phân tử
(UV-Vis), huỳnh quang, khối phổ, điện hóa (đo dòng, đo thế và độ dẫn),... nên
sẽ có khả năng nhận dạng và định l-ợng các chất một cách khá chọn lọc.
Ph-ơng pháp điện di mao quản đã đ-ợc ứng dụng từ khá lâu để phân tích các
hợp phần sinh học nh- axit amin, protein,... và gần đây có rất nhiều ứng dụng
trong phân tích các hợp chất hữu cơ và cô cơ [16, 43, 52, 91].
Trong hơn một thập kỷ vừa qua, một kỹ thuật phát hiện mới dùng cho
ph-ơng pháp điện di mao quản đã đ-ợc công bố là detector độ dẫn không tiếp
xúc (CCD) [54, 55, 82, 103]. Detector này đơn giản hơn detector đo quang nói
chung, ít phức tạp và chi phí t-ơng đối thấp so với kỹ thuật plasma cảm ứng
ghép nối với khối phổ (ICP-MS). Detector này cũng cho độ nhạy t-ơng đối tốt
với hầu hết các hợp phần vô cơ, hơn nữa, các ứng dụng của nó không giới hạn
chỉ cho các hợp phần vô cơ mà còn ứng dụng khá nhiều cho các hợp phần hữu
cơ và sinh học. Ph-ơng pháp điện di mao quản với detector độ dẫn không tiếp
xúc kiểu kết nối tụ điện (CE-C4
D) cũng đã đ-ợc áp dụng thành công cho việc
phân tích các kim loại nói chung [16, 52, 61] và phân tích riêng rẽ các dạng
selen [60] và crom [59] nói riêng. Điều này mở ra khả năng ứng dụng của
ph-ơng pháp trong việc phân tích tổng hàm l-ợng hay riêng rẽ các dạng của
các nguyên tố nói chung và phân tích asen trong n-ớc ngầm nói riêng - một
vấn đề hiện đang là mối quan tâm không chỉ của Việt Nam mà còn của nhiều
quốc gia trên thế giới [8, 18, 31, 41, 62, 66, 83]. Việc phân tích riêng rẽ các
dạng asen (bao gồm các dạng asen vô cơ As(III), As(V) và asen hữu cơ nhaxit monometylasonic (MMA), axit dimetylasinic (DMA),...) rất có ý nghĩa
khi đánh giá khả năng tác động của ô nhiễm asen trong n-ớc ngầm tới sức
khỏe của ng-ời sử dụng vì các dạng asen vô cơ trong tự nhiên chiếm tỷ lệ cao
hơn, đồng thời cũng có độc tính cao hơn so với các dạng asen hữu cơ [41, 83].
Từ đó, có thể giúp các nhà quản lý đề ra các biện pháp nhằm ngăn ngừa và
giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm asen của ng-ời dân do sử dụng nguồn n-ớc
ngầm bị ô nhiễm asen.
Với đề tài “Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong n-ớc
ngầm bằng ph-ơng pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không
tiếp xúc”, bản luận án chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu tối -u hóa quy
trình phân tích các dạng asen vô cơ là As(III) và As(V) trong n-ớc ngầm
bằng ph-ơng pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc,
sao cho đạt độ nhạy đáp ứng đ-ợc hàm l-ợng asen trong n-ớc ngầm (50 àg/L)
theo QCVN 09: 2008/BTNMT [1], hay tốt hơn nữa là đáp ứng yêu cầu chất
l-ợng n-ớc cấp sinh hoạt về hàm l-ợng asen cho phép (10 àg/L) theo TCVN
5502: 2003 [2]. Mục tiêu tiếp theo là tối -u hóa thiết bị phân tích điện di mao
quản để tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm, đồng thời có thể thực
hiện phân tích tại hiện tr-ờng bằng cách sử dụng các ắc quy có thể nạp lại
đ-ợc. Từ đó, hy vọng sẽ mở rộng khả năng ứng dụng của ph-ơng pháp phân
tích điện di mao quản, góp phần làm phong phú thêm các ph-ơng pháp phân
tích công cụ hiện đại ở Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement