Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zin_va_zon00
#971918 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày tổng quan: giới thiệu về kháng sinh nhóm sulfonamid (SAs); các phương pháp xác định Sas. Nghiên cứu tối ưu các điều kiện chạy máy LC-MS/MS để tách và xác định các Sas; tối ưu quá trình xử lý mẫu; ứng dụng phân tích trên một số mẫu thực tế. Tìm hiểu kết quả nghiên cứu: tối ưu điều kiện tách và xác định Sulfonamid trên thiết bị LC/MS/MS; tối ưu quá trình xử lý mẫu phân tích các Sas; đánh giá phương pháp phân tích
An toàn thực phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. An toàn
thực phẩm trong sản phẩm chăn nuôi không chỉ đơn thuần là sản phẩm (thịt, trứng,
sữa) không nhiễm bẩn, ôi thiu, nhiễm khuẩn (yếu tố gây ngộ độc cấp tính), mà còn
ở chỗ sản phẩm chứa các chất gây ra ngộ độc tích luỹ, mãn tính hay trƣờng diễn
(hocmon, kháng sinh, độc chất).
Trong vô số các nguyên nhân dân ̃ đến viêc ̣ mất an toàn vê ̣sinh thƣc ̣ phẩm ,
thì vấn đề về dƣ lƣợng thuốc kháng sinh và tồn dƣ chất kích thí ch tăng tron ̣ g trong
thịt gia súc gia cầm cũng là thực trạng nan giải và đáng báo động . Vớ i môṭ lƣơn ̣ g
thƣc ̣ phẩm lớn tƣ̀ đôn ̣ g vâṭ đang đƣơc ̣ tiêu thu ̣trên thi ̣trƣờ ng , ít ai nghĩ đến
viêc ̣ mỗi ngày trong cơ thể chúng ta đa ng phải dần tích lũy dƣ lƣơn ̣ g chất kích thích
tăng tron ̣ g và thuốc kháng sinh . Nguyên nhân do ngƣờ i dân sƣ̉ dun ̣ g rất tùy tiên ̣ các
loại thức ăn tăng trọng và thuốc kháng sinh nhằm ngăn ngừa , trị bệnh và giúp vật
nuôi mau ăn chó ng lớ n. Hâu ̣ quả là dƣ lƣơn ̣ g chất kích thích và thuốc kháng sinh
trong thiṭ gia súc, gia cầm vƣơṭ ngƣỡng cho phép gấp nhiều lần , tuy không gây ngô ̣
đôc ̣ cấp tính tƣ́ c thờ i, nhƣng sẽ gây nguy haị về lâu dài cho sƣ́ c khỏe của ngƣờ i tiêu
dùng.
Sulfonamid (SAs) là một nhóm thuốc kháng sinh tổng hợp đóng một vai trò
quan trọng và hiệu quả trong việc hạn chế sự nhiễm trùng do vi khuẩn và vi sinh vật
trong hệ thống tiêu hóa của vật nuôi. Vì vậy, chúng đƣợc sử dụng trong thức ăn
chăn nuôi nhằm kích thích tăng trƣởng, ngăn chặn và điều trị một loạt các bệnh ở
gia súc gia cầm nhƣ các bệnh về tiêu hóa hay hô hấp... Song hệ quả không thể tránh
khỏi khi sử dụng nhóm các chất kháng sinh này là tồn dƣ của chúng trên thịt gia súc
gia cầm, gây nguy cơ kháng thuốc kháng sinh của vi sinh vật, làm giảm sức đề
kháng của vật nuôi, và gây hại cho sức khỏe con ngƣời nhƣ: ung thƣ tuyến giáp, sốc
phản vệ và kháng thuốc [1].
Ngộ độc thực phẩm thƣờng xảy ra do thiếu sót trong công tác kiểm tra, thanh
tra từ nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm, do sơ xuất trong nấu nƣớng, vệ sinh.
Việc nghiên cứu xác định dƣ lƣợng SAs trong thịt gia súc gia cầm đã đƣợc nhiều
tác giả trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề này vẫn chƣa đƣợc
nghiên cứu sâu. Việc nghiên cứu và đƣa ra phƣơng pháp xác định nhanh, chính xác
SAs giúp cho công tác thanh tra kiểm tra đƣợc chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho ngƣời
tiêu dùng. Phƣơng pháp sắc ký lỏng khối phổ là phƣơng pháp hiện đại, có độ nhạy
cao, cho phép xác định nhanh và chính xác. Vì vậy, chúng tui đã tiến hành đề tài:
“Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ(LC-MS/MS) xác đinh dư lượng một số
kháng sinh nhóm Sulfonamid trong thịt gia súc gia cầm ”. Với nội dung nghiên
cứu nhƣ sau:
- Tối ƣu các điều kiện chạy máy LC-MS/MS để tách và xác định các
SAs
- Tối ƣu quá trình xử lý mẫu.
- Ứng dụng phân tích trên một số mẫu thực tế.
CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng và mục tiêu nghiên cứu
Vấn đề tồn dƣ kháng sinh trong thực phẩm đang đặt ra cho cơ quan thanh tra,
kiểm tra thực phẩm cần có phƣơng pháp xác định nhanh, chính xác trên địa bàn
rộng đảm bảo an toàn và sức khỏe ngƣời tiêu dùng. Phù hợp với thực tiễn, chúng tôi
tiến hành xác định dƣ lƣợng một số kháng sinh nhóm SAs bao gồm (sulfisomidine
SIM, sulfadiazine-SD sulfathiazole-STZ, sulfapyridine-SP, sulfamerazine-SM,
sulfamonomethoxine-SMM, sulfachloropyridazine-SCP, sulfamethoxazole-SMX,
sulfisoxazole-SSA, sulfadimethoxine-SDM, và sử dụng nội chuẩn
sulfadimethoxine-d4) trong thịt gia súc gia cầm bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ
LC-MS/MS.
 Mục tiêu tiến hành nghiên cứu của đề tài:
 Tối ƣu các điều kiện chạy máy LC-MS/MS để tách và xác định các SAs
 Khảo sát, tối ƣu hóa quá trình xử lý mẫu.
 Tiến hành phân tích trên một số mẫu thực tế.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Nhóm SAs là hợp chất trong phân tử có chứa nhóm (-SO2NH2-) phân cực
nếu dùng phƣơng pháp sắc ký khí thƣờng píc sẽ bị kéo đuôi, chất phân tích cần
đƣợc dẫn xuất hóa chuyển về dạng hợp chất dễ bay hơi và bền nhiệt, trang thiết bị
đắt tiền, mặt khác nhóm kháng sinh này phù hợp với tách bằng sắc ký lỏng. Do vậy,
chúng tui tiến hành xác định dƣ lƣợng 10 kháng sinh nhóm SAs trong thịt gia súc
gia cầm bằng phƣơng pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS). Đây là phƣơng pháp
hiện đại, có độ nhạy và độ chính xác cao. Cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp đƣợc
tóm tắt nhƣ sau.
2.2.1. Nguyên tắc chung của sắc ký lỏng
Sắc ký lỏng là quá trình tách xảy ra trên cột tách với pha tĩnh là chất rắn hoặc
chất lỏng và pha động là chất lỏng (sắc ký lỏng - rắn, lỏng-lỏng). Mẫu phân tích

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017276 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement