Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quanchua9x
#971830 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết .................................................................................................1
2. Phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....................................2
3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu..................................................................2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu và cấu trúc luận văn ..................................................3
Chương 1................................................................................................................4
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN ĐỊA
MẠO TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH.............................................................4
1.1. Cơ sở lý luận của nghiên cứu tài nguyên địa mạo trong phát triển du lịch
............................................................................................................................4
1.1.1. Các khái niệm .......................................................................................4
1.1.2. Tài nguyên địa mạo trong phát triển du lịch ......................................11
1.1.3. Quy trình thực hiện và các tiêu chí đánh giá tài nguyên địa mạo ......12
1.2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .............................................24
1.2.1. Cách tiếp cận hệ thống........................................................................24
1.2.2.Các phương pháp nghiên cứu .............................................................25
1.3. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu..............................................................26
1.3.1. Nghiên cứu địa mạo bờ biển trên Thế giới .........................................26
1.3.2. Nghiên cứu địa mạo bờ biển Việt Nam và vùng nghiên cứu..............27
Chương 2..............................................................................................................29
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO DẢI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN .......................29
2.1. Vị trí địa lý và điều kiện kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu ..................29
2.1.1. Vị trí địa lý...........................................................................................29
2.1.2. Đặc điểm kinh tế-xã hội ......................................................................29
2.2. Các nhân tố thành tạo địa hình bờ biển tỉnh Bình Thuận ......................33
2.2.1. Các nhân tố địa chất thạch học ..........................................................33
2.2.2. Địa hìnhkhu vực nghiên cứu..............................................................36
2.2.3. Khí hậu................................................................................................38
2.2.4. Chế độ gió ...........................................................................................39
2.2.5. Đặc điểm thủy, hải văn .......................................................................39

2.2.6. Đặc điểm thổ nhưỡng..........................................................................42
2.2.7. Sự thay đổi mực nước biển .................................................................43
2.2.8. Tác động của con người......................................................................44
2.3. Đặc điểm địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận ....................................46
2.3.1. Địa hình có nguồn gốc bóc mòn (quá trình sườn)..............................46
2.3.2. Địa hình nguồn gốc dòng chảy...........................................................50
2.3.3. Địa hình nguồn gốc hỗn hợp sông – biển...........................................52
2.3.4. Địa hình nguồn gốc do gió..................................................................52
2.3.5. Địa hình nguồn gốc biển.....................................................................53
2.3.6. Địa hình trong đới sóng vỗ bờ.............................................................56
Chương 3..............................................................................................................61
ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA MẠO DẢI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ..................................................................61
3.1. Tài nguyên địa mạo phân bố trên dải ven biển tỉnh Bình Thuận phục vụ
phát triển du lịch .............................................................................................61
3.2. Các tiêu chí đánh giá tài nguyên địa mạo cho phát triển du lịch ven biển
tỉnh Bình Thuận...............................................................................................62
3.3. Đánh giá khả năng phát triển du lịch bờ biển trên cơ sở các di chỉ địa
mạo ...................................................................................................................84
3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển du lịch trên dải ven biển tỉnh Bình
Thuận ...........................................................................................................84
3.3.2. Đề xuất các điểm,cụm du lịch trên cơ sở các di chỉ địa mạo ..............86
3.4. Các tác nhân ảnh hưởng đến các di chỉ địa mạo phân bố trên dải ven
biển tỉnh Bình Thuận.......................................................................................93
3.4.1. Một số tai biến liên quan đến hoạt động của tự nhiên........................93
3.4.2.Tai biến liên quan với hoạt động của con người .................................96
3.5. Đề xuất phương án bảo tồn các di chỉ địa mạo......................................104
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................................107
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................108

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
Từ những năm 90 của thế kỷ XX, địa hình mặt đất và các quá trình địa mạo tạo
ra nó đã được các nhà khoa học xác định là một loại tài nguyên thiên nhiên. Tài
nguyên thiên nhiên vốn là cơ sở phát triển kinh tế đối với mọi quốc gia. Bởi vậy,
việc tìm kiếm và khai thác, sử dụng các loại tài nguyên để phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội luôn là điều thôi thúc đối với mỗi quốc gia.
Địa hình mặt đất là “sân khấu” để con người trình diễn các hoạt động phục vụ
cho cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của mình. Nó có khả năng đáp ứng, thỏa
mãn nhu cầu của con người về địa bàn cư trú, là bề mặt để con người sử dụng trong
các hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), công nghiệp và xây dựng (nền
tảng để xây dựng các công trình nhà ở, nhà máy xí nghiệp... xây dựng cơ sở hạ tầng
kinh tế và xã hội), dịch vụ, phục vụ cho các nhu cầu khác của con người.v.v..
Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa các trung tâm du lịch lớn ởphía
Nam như: TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang.Toàn tỉnh có 192 km
bờ biển trải dài từ Cà Ná đến Bình Châu.Đường bờ biển với nhiều tài nguyên địa
mạo đặc thù có giá trị cả về nghiên cứu khoa học, giáo dục, giá trị kinh tế và đặc
biệt là giá trị thẩm mỹ đang phục vụ mạnh mẽ cho phát triển du lịch như:cao
nguyên cấu tạo bằng cát đỏ, đồi cát đang di động ở khu vực Mũi Né, Bàu Trắng, bãi
cuội bảy màu ở La Gan, địa hình karst giả ởSuối Tiên.v.v...và một số các di tích lịch
sử, văn hóa mang kiến trúc độc đáo và giá trị tâm linh như lầu Ông Hoàng, chùa Cổ
Thạch, dinh Thầy Thím.v.v…Bên cạnh giá trị cho phát triển du lịch thì các tài
nguyên địa hình dải ven biển tỉnh Bình Thuận cũng tiềm ẩn các giá trị kinh tế khác,
như trong khối cao nguyên cát đỏ là trữ lượng titan lớn, ước tính đến 558 triệu
tấn(trong báo cáo đề án Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong
tầng cát đỏ Ninh Thuận, Bình Thuận và bắc Bà Rịa-Vũng Tàu của Bộ Tài nguyên
Môi trường do liên đoàn địa chất Trung Trung bộ thực hiện,14/1/2011 ), tuy nhiên
nếu khai thác titan thì chúng ta sẽ mất đi các tài nguyên địa mạo đang sử dụng cho
phát triển du lịch. Thậm trí trong quá trình sử dụng vùng cát còn nhiều vấn đề bất
cập vì đây là nơi xẩy ra các quá trình tương tác giữa đất liền, sông, biểncũng như
nơi hứng chịu nhiều tai biến thiên nhiên như bão, lốc, nước biển dâng, cát di động,
cát bay, cát nhảy, xói lở bờ biển, ngập lụt… Do đó việc khai thác, sử dụng các tài
nguyên địa mạo còn rất nhiều vấn đề cần quan tâm. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết
đối với công tác nghiên cứu là đánh giá tổng hợp các giá trị tài nguyên địa mạotìm
ra thế mạnh của tỉnh để có quy hoạch tổng thể cho phát triển kinh tế nói chung cũng
như du lịch nói riêng và cân nhắc hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội-môi
trường.Chính vì vậy học viên lựa chọn hướng nghiên cứu:“Đánh giá tài nguyên địa
mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch”.
2. Phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Phạm vi nghiên cứu
Về mặt không gian: Không gian nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn là dải
địa hình ven biển tỉnh Bình Thuậntính từ bờ biển vào đất liền 5km. Do quá trình
khảo sát thực địa cũng như cơ sở tài liệu học viên thu thập được về các di chỉ địa
mạo đều nằm phạm vi nghiên cứu đó.
Về mặt khoa học: Phân tích đánh giá tài nguyên địa mạo, tập trung cho các di
chỉ địa mạo nổi bật trên dải ven biển tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Làm rõ được đặc điểm thành tạo, đặc điểm địa hình của các di chỉ địa mạo và
đánh giá được giá trị cũng như tiềm năng của các di chỉ địa mạo trên dải ven
biển tỉnh Bình Thuận.
- Đánh giá bán định lượng song thể hiện được thế mạnh của các di chỉ địa
mạocó giá trị tham khảo tốt đối với các công ty quy hoạch của địa phương
cũng như các nhà quản lý.
3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định và Đánh giá được tiềm năng cũng như giá trị
của các tài nguyên địa mạo trong bức tranh chung về phát triển kinh tế-xã hội của
tỉnh Bình thuận phục vụ cho phát triển du lịch bền vững.
Nội dung nghiên cứu
- Tổng quancơ sở lý luận về nghiên cứu tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển
du lịch.
- Phân tích đánh giá, làm rõ giá trị của tài nguyên địa mạo trong phát triển du
lịch trêndải ven biển tỉnh Bình Thuận.
- Đánh giá xu thế phát triển cũng như các xung đột của các di chỉ địa mạo trong
tương lai, đề xuất các hướng giải quyết và tìm phương án bảo tồn.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu và cấu trúc luận văn
Để đạt được mục tiêu và thực hiện tốt các nội dung trên, luận văn có các
nhiệm vụ chính sau đây:
- Thu thập, phân tích và đánh giá các tài liệu đã được công bố có liên quan đến
nội dung nghiên cứu của luận văn.
- Tiến hành khảo sát bổ xung phân tích các thành tạo địa hình và các quá trình
địa mạo trong phát triển du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận.
- Lập bản đồ địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận.
- Đánh giá các tài nguyên địa mạo phân bố trên dải ven biển tỉnh Bình Thuận
- Xây dựng bản đồ phân bố tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch trên
dải ven biển tỉnh Bình Thuận
- Lập sơ đồ định hướng phát triển du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận trên cơ
sở các di chỉ địa mạo.
- Tổng hợp tài liệu và viết báo cáo.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu tài nguyên địa mạo
trong phát triển du lịch.
- Chương 2: Đặc điểm địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận.
- Chương 3: Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận phục
vụ phát triển du lịch.
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN ĐỊA
MẠO TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Cơ sở lý luận của nghiên cứu tài nguyên địa mạo trong phát triển du lịch
1.1.1. Các khái niệm
- Địa mạo học
Thuật ngữĐịa mạo học đã được đưa vào văn liệu các khoa học về Trái Đất từ
cuối thế kỷ XIX. Từ một khái niệm, đến nay địa mạo học đã trở thành một khoa học
trong đại gia đình các Khoa học Trái Đất, cũng giống như địa hóa học, địa vật lý,
thủy văn học, địa chất học…Tuy nhiên nền tảng của khoa học địa mạo đã có từ rất
lâu đời, Herodotus (485?-425 Tr.CN)đã từng nói “Ai Cập có món quà của dòng
sông” còn giữa thế kỷ XVIII, J. Hotton đã quan niệm rằng “Hiện tại là chìa khóa
đối với quá khứ” Địa mạo học ngày càng phát triển cả về cơ sở lý thuyết cũng như
ý nghĩa thực tiễn[14].
Theođịnh nghĩa địa mạo học trước đây: “địa mạo học là một bộ môn khoa học
nghiên cứu địa hình bề mặt trái đất về các mặt hình thái, nguồn gốc phát sinh, lịch
sử phát triển”[4],còn khái niệm địa mạo hiện đại thì phát biểu như sau: “địa mạo học
là lĩnh vực nghiên cứu liên ngành và hệ thống về địa hình và các quá trình hình
thành cũng như làm thay đổi chúng”[14]. Có thể nói rằng toàn bộ hoạt động của con
người đều liên quan chặt chẽ với địa hình của nơi cư trú. Chính vì vậy, việc sử dụng
địa hình để vừa làm nơi cư trú, đồng thời vừa làm một trong các tư liệu sản xuất
quan trọng nhất của con người. Do đó tầm quan trọng và những ảnh hưởng của địa
hình đến khí hậu, thủy văn, thực vật và sự phát triển văn hóa của con người đã được
quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Ngược lại, chính những tác động của con người
đến địa hình trong tiến trình phát triển kinh tế-văn hóa của mình đã làm cho cả địa
hình, cũng như các quá trình thành tạo ra nó (quá trình địa mạo) bị biến đổi[14]. Địa
hình là một hợp phần quan trọng của môi trường, giữ vai trò là nền tảng của hệ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement