Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971632 Chia sẻ cho anh em luận văn

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
TP. Cần Thơ cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đang phải đối mặt với
các hoạt động gây ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải, khí thải từ các khu
công nghiệp; nước thải, chất thải rắn từ sinh hoạt,.. Khi chuyển sang nền kinh tế thị
trường có sự quản lý của nhà nước, tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tăng
nhanh, tốc độ ô nhiễm môi trường cũng tăng nhanh.
Nguồn gốc của vấn đề trên là ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người chưa tốt
trong đó có học sinh. Công tác giáo dục bảo vệ môi trường cần tác động hiệu quả
đến ý thức của các học sinh nhằm góp phần vào hoạt động môi trường. Đề tài
“Khảo sát tình hình vệ sinh trường học và ý thức bảo vệ môi trường của học sinh ở
các trường Trung học Phổ thông trong địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ” được
thực hiện để đánh giá tình hình thực tế về công tác vệ sinh trường học và ý thức bảo
vệ môi trường của học sinh tại các trường trung học phổ thông trong quận Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác giáo dục bảo
vệ môi trường đến học sinh.
1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Khảo sát tình hình vệ sinh trường học tại các trường trung học phổ thông trong
quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
- Khảo sát ý thức bảo vệ môi trường của học sinh ở các trường trung học phổ thông
trong quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
- Đánh giá thực tiễn về ý thức bảo vệ môi trường của học sinh trung học phổ thông
trong quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
- Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác giáo dục bảo vệ môi
trường đến học sinh.
1.3 PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
- Địa điểm thực hiện đề tài:
+ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
+ Trường THPT Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
+ Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;
+ Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Đối tượng nghiên cứu: học sinh các khối lớp 10, 11 và 12.
- Nội dung chính của đề tài: khảo sát tình hình vệ sinh trường học và ý thức bảo vệ
môi trường của học sinh.
1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng về tình hình vệ sinh trường học ở
các trường THPT trong quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ hiện nay. Qua đó có các đề xuất giải pháp để cải thiện tình hình vệ sinh của trường, đảm bảo một môi trường
học tập lành mạnh, giúp học sinh học tập tốt.
Việc xác định rõ các nguyên nhân gây ra việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường của
học sinh, sự hiểu biết của học sinh đối với môi trường. Từ đó có các hướng đề xuất
nhằm nâng cao ý thức, sự hiểu biết về môi trường cho học sinh. Góp phần vào việc
hoàn thiện công tác giáo dục môi trường cho học sinh.
Ngoài ra, đề tài còn bổ sung vào nguồn tư liệu học tập cho học sinh ở các trường.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố Cần Thơ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement