Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971218 Chia sẻ cuốn giáo trình vật lý cho ae ketnooi
CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT HỆ ĐỘNG LỰC
1.1 Sự ổn định của hê động lực ô-tô-nôm
1.2 Qũy đạo pha, điểm kỳ dị và vòng tới hạn của hệ hai phương trình ô-tô-nôm
1.3 Lý thuyết rẽ nhánh
1.4 Hệ phi ô-tô-nôm. số mũ Lia-pu-nôp
CHƯƠNG 2 DAO ĐỘNG PHI TUYẾN
2.1 Các ví du về hệ phi tuyến
2.2 Phương pháp trung bình hóa
2.3 Dao động của hệ ô-tô-nôm
2.4 Hệ phi ô-tô-nôm. Dao động cưỡng bức
2.5 Hệ phi ô-tô-nôm. Dao đông thông số
CHƯƠNG 3 CHUYỂN ĐỘNG HỖN ĐỘN (CHAOS)
3.1 Nhập môn
3.2 Nhận dạng chaos

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By saotim_07sk
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement