Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aaron
#971183 Link tải miễn phí luận văn
Luận văn ThS. Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày tổng quan về hệ hình thức văn phạm TAG: Các cây cơ sở, các thao tác trong TAG, cây dẫn xuất; cơ sở dữ liệu cho phân tích cú pháp tiếng Anh với TAG, chuẩn mã hóa dữ liệu cho TAG. Trình bày thuật toán để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích cú pháp tiếng Việt với hệ hình thức văn phạm TAG bằng phương pháp dựa trên từ điển và quy tắc ngữ pháp. Trình bày một phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu khác là trích rút tự động văn phạm TAG từ Treebank tiếng Việt và đưa ra các đánh giá đối với kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu của hai phương pháp trên
Chương 1 trình bày tổng quan về hệ hình thức văn phạm TAG: Các cây
cơ sở, các thao tác trong TAG, cây dẫn xuất; cơ sở dữ liệu cho phân tích cú
pháp tiếng Anh với TAG, chuẩn mã hóa dữ liệu cho TAG.
Đóng góp của luận văn được trình bày ở chương 2. Chương này trình
bày thuật toán để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích cú pháp tiếng Việt với
hệ hình thức văn phạm TAG bằng phương pháp dựa trên từ điển và quy tắc
ngữ pháp.
Chương 3 của luận văn trình bày một phương pháp xây dựng cơ sở dữ
liệu khác là trích rút tự động văn phạm TAG từ Treebank tiếng Việt và đưa ra
các đánh giá đối với kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu của hai phương pháp trên.
Chƣơng 1
Hệ hình thức văn phạm TAG
Trước khi trình bày về cơ sở dữ liệu cho phân tích cú pháp với hệ hình
thức TAG thì chương này trình bày các kiến thức cơ sở về hình thức văn
phạm TAG.
1.1. Văn phạm phi ngữ cảnh
Văn phạm hay văn phạm sinh là một bộ bốn (Σ, V, σ, P) trong đó:
- Σ: Bảng chữ cái chính hay bảng chữ cái từ của văn phạm;
- V: Bảng chữ cái phụ hay bảng chữ cái hỗ trợ của văn phạm;
Σ, V là các tập hữu hạn và khác trống;
V’ = Σ

V - Bảng chữ cái hỗn hợp hay bảng chữ cái đầy đủ của văn
phạm;
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm
PHÂN TÍCH CÚ PHÁP TIẾNG VIỆT
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement