Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968848 Chia sẻ cho các bạn luận án công nghệ sinh học
Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae Sorok. phù hợp với điều kiện nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng/ Bùi, Xuân Hùng ;2009


TÓM LƯỢC
Thí nghiệm nhằm mục tiêu tìm ra môi trường và hoàn thiện quy trình sản xuất chế
phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae phù hợp với điều kiện nông hộ tại đồng
bằng sông Cửu Long. Đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm nấm xanh
Metarhizium anisopliae Sorok. trong điều kiện nông hộ“ đã được thực hiện từ tháng
9 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009 trong phòng thí nghiệm NEDO thuộc Bộ môn
Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại học
Cần Thơ.
Kết quả đạt được như sau:
Phần 1: Tìm môi trường sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae
Mật số bào tử trên hai loại môi trường gạo và bắp đều cho mật số bào tử /g chế
phẩm tăng dần từ 6 ngày sau khi cấy (NSKC) đến 18 NSKC và giảm dần theo thời
gian đến 24 NSKC. Mật số bào tử có sự gia tăng mạnh sau 10 ngày nuôi cấy trên cả
2 loại môi trường thử nghiệm và đạt mật số bào tử cao nhất sau 18 ngày nuôi cấy là
16,1 x 108
bào tử/g chế phẩm đối với môi trường gạo; 1,97 x 108
bào tử/g chế phẩm
đối với môi trường bắp. Thí nghiệm này đã cho thấy rằng, môi trường gạo thích hợp
cho việc sản xuất chế phẩm trong điều kiện nông hộ hơn môi trường bắp. Vì vậy,
gạo được lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo.
Phần 2: Tìm thời gian hấp thanh trùng môi trường gạo thích hợp cho việc sản
xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae bằng nồi nhôm phù hợp với
điều kiện nông hộ.
Các bọc nylon chứa môi trường gạo thử nghiệm được khử trùng bằng nồi nhôm với
các thời gian hấp thanh trùng 60 phút, 75 phút, 90 phút và 115 phút ở nhiệt độ 900C.
Kết quả đã đạt được như sau:

ii
Sau 14 ngày nuôi cấy, mật số bào tử của tất cả các nghiệm thức không có sự khác
biệt về mặt thống kê; trong đó, nghiệm thức hấp thanh trùng 60 phút cho mật số bào
tử là 10,11 x 108
bào tử/g chế phẩm. Nghiệm thức 60 phút đạt mật số bào tử cao
nhất là 11,97 x 108
bào tử/g chế phẩm sau 21 ngày nuôi cấy và có khác biệt với
mức ý nghĩa 1% so với 3 nghiệm thức còn lại về mặt thống kê. Kết quả này cho
thấy thời gian hấp thanh trùng môi trường gạo để sản xuất chế phẩm trong điều kiện
nông hộ là từ 60 phút trở lên, tùy vào điều kiện của nông hộ.
Phần 3: Khảo sát khả năng sản xuất chế phẩm từ giống cấp 2 với các tỉ lệ 1/10,
1/20, 1/30 và 1/40
Từ các bọc chế phẩm (giống cấp 2), chúng tui đã chia mỗi bọc chế phẩm (500g/bọc)
thành các tỉ lệ 1/10, 1/20, 1/30 và 1/40 để khảo sát khả năng sản xuất chế phẩm từ
nguồn giống cấp 2. Chúng tui đã thu được kết quả như sau:
Nghiệm thức 1/30 luôn đạt mật số bào tử cao hơn tất cả 3 nghiệm thức còn lại ở tất
cả các thời điểm quan sát. Sau 10 ngày nuôi cấy, cả 4 nghiệm thức đều đạt mật số
bào tử cao nhất dao động từ 2,67 x 108
bào tử/g chế phẩm đến 5,19 x 108
bào tử/g
chế phẩm và nghiệm thức 1/30 có khác biệt ở mức ý nghĩa 1% so với nghiệm thức
1/10 và 1/40. Tuy nhiên, các tỉ lệ cấy truyền này đều có thể dùng sản xuất chế
phẩm nhằm mục đích hạ giá thành của chế phẩm. Và tỉ lệ 1/30 đạt số lượng bào tử
cao nhất là 5.19 x 108
bào tử/g chế phẩm sau 10 ngày nuôi cấy.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM NẤM XANH Metarhizium anisopliae TRONG PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae Sorok
Đánh giá hiệu quả của pheromone giới tính kết hợp với nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorok) đối với sùng khoai lang
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement