Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#948219 Để phát triển mà không làm suy thoái môi trường thì việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải phù hợp là việc làm cần thiết. Hiện nay, tại các đô thị lớn, rất nhiều chung cư được xây dựng nhưng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt còn yếu kém


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
1.1 Khái niệm nước thải sinh hoạt .......................................................................... 2
1.2 Lưu lượng nước thải sinh hoạt ........................................................................... 2
1.3 Thành phần nước thải sinh hoạt ......................................................................... 3
1.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt .............................................. 4
1.5 Tác động của nước thải sinh hoạt tới môi trường và sức khỏe con người ........ 7
1.6 Tình hình xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam ............................................. 8
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
2.1. Phương pháp cơ học ......................................................................................... 10
2.1.1. Song chăn rác và lưới chắn rác ........................................................... 10
2.1.2. Bể lắng cát .......................................................................................... 10
2.1.3. Bể điều hòa ......................................................................................... 11
2.1.4. Bể tách dầu mỡ ................................................................................... 11
2.1.5. Bể lắng ................................................................................................ 12
2.1.6. Bể lọc ................................................................................................... 12
2.2. Phương pháp hóa lý 13
2.3. Phương pháp xử lý sinh học.............................................................................. 14
2.3.1. Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên .......................................... 14
2.3.1.1. Cánh đồng tưới, cánh đồng lọc ............................................. 14
2.3.1.2. Hồ sinh học ............................................................................ 14
2.3.2. Các công trình xử lý nhân tạo ............................................................. 15
2.3.2.1. Các công trình xử lý sinh học hiếu khí ................................. 15
2.3.2.2. Các công trình xử lý sinh học kị khí ...................................... 19
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
VỚI LƯU LƯỢNG 200 M3
/NGÀY ĐÊM
3.1. Thông số tính toán hệ thống xử lý nước thải .................................................... 22
3.1.1. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải ................................................ 22
3.1.2. Yêu cầu đối với nước thải sau khi xử lý .............................................. 24
3.2. Đề xuất, lựa chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt ................................... 25
3.2.1. Phương án 1: Phương pháp hiếu khí – Aeroten .................................. 26
3.2.2. Phương án 2: Lọc sinh học .................................................................. 28
3.2.3. So sánh và lựa chọn phương án ........................................................... 30
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CỦA HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
4.1. Song chắn rác .......................................................................................... 32
4.2. Ngăn tiếp nhận ........................................................................................ 36
4.3. Bể tách dầu mỡ ....................................................................................... 38
4.4. Bể điều hòa ............................................................................................. 41
4.5. Bể Aeroten .............................................................................................. 46
4.6. Bể lắng trong ........................................................................................... 55
4.7. Bể tiếp xúc khử trùng ............................................................................. 59
4.8. Bể nén bùn .............................................................................................. 62
CHƯƠNG 5. DỰ TOÁN SƠ BỘ KINH PHÍ ĐẦU TƯ, VẬN HÀNH CHO
CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
5.1. Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng .......................................................................... 64
5.2. Chi phí quản lý và vận hành ............................................................................. 66
KẾT LUẬN ............................................................................................................. 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 70

MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát tiển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được
nhiều thành tự to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội với một trình độ khoa học
kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho
môi trường, đặc biệt là môi trường nước.
Cùng với việc bảo vệ và cung cấp nguồn nước sạch thì việc thải và xử lý
nước bị ô nhiễm trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận là vấn đề tất yếu. Việt Nam
mỗi ngày có hàng triệu m3
nước thải sinh hoạt được đưa vào môi trường do sự
phát triển của đô thị hóa và dân số ngày càng gia tăng. Nước thải sinh hoạt xả
thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước mặt gây
nên các tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.
Để phát triển mà không làm suy thoái môi trường thì việc đầu tư xây dựng
hệ thống xử lý nước thải phù hợp là việc làm cần thiết. Hiện nay, tại các đô thị
lớn, rất nhiều chung cư được xây dựng nhưng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
còn yếu kém. Do đó, việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cho các khu
chung cư trước khi xả vào kênh rạch thoát nước tự nhiên là một yêu cầu cấp
thiết, nhằm mục tiêu phát triển bề vững cho môi trường tương lai và bảo vệ sức
khỏe cộng đồng.
Chình vì lý do đó, đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
công suất 200m3
/ngày đêm” đã được em lựa chọn làm khóa luận tốt nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement