Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#937261 Tải miễn phí báo cáo khoa học
176
Tóm tắt: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông là một vấn đề cấp thiết hiện nay.
Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực là cơ sở để các nhà khoa học đưa
ra các biện pháp quản lý phù hợp theo hướng phát triển bền vững. Bài báo này có nội dung giới
thiệu kết quả nghiên cứu đánh giá chỉ số tổn thương của nguồn nước lưu vực sông Thạch Hãn.
Từ khóa: đánh giá tổn thương, Thạch Hãn.
1. Mở đầu1

Nước là một tài nguyên quan trọng nhất của
lưu vực sông. Việc sử dụng nước có mối liên
quan mật thiết với sử dụng đất và ảnh hưởng
đến hệ sinh thái lưu vực nên quản lý nước theo
lưu vực sông sẽ giúp sử dụng và bảo vệ tốt hơn
tài nguyên đất và môi trường. Để thực hiện
chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước
lưu vực sông hiệu quả, cần thiết phải hiểu và
đánh giá được khả năng dễ bị tổn thương của tài
nguyên nước. Đánh giá khả năng dễ bị tổn
thương của tài nguyên nước là một quá trình
điều tra, khảo sát và phân tích hệ thống tài
nguyên nước, từ đó đánh giá khả năng nhạy
cảm của hệ thống tài nguyên nước trước những
thay đổi của các yếu tố tác động nhằm đề xuất
các biện pháp giảm nhẹ rủi ro.

_______
*
ĐT: 84-4-38584943.
E-mail: [email protected]
2. Một số đặc điểm về tài nguyên nước lưu
vực sông Thạch Hãn
- Lưu vực sông Thạch Hãn có tổng diện tích
2660 km2
, là lưu vực sông lớn nhất của tỉnh
Quảng Trị, chiếm 56% diện tích toàn tỉnh.
- Lưu vực có địa hình đa dạng, được phân
thành các vùng như sau: vùng cát ven biển
chạy dọc từ cửa Tùng đến bãi biển Mỹ Thủy
theo dạng cồn cát; vùng đồng bằng là các thung
lũng sâu kẹp giữa các giải đồi thấp và cồn cát
hình thành nên các cấu trúc uốn nếp của dãy
Trường Sơn, có nguồn gốc mài mòn và bồi tụ;
vùng núi thấp và đồi có độ đốc bình quân từ 15
– 18 độ; vùng núi cao xen kẽ cụm đá vôi phân
bố phía Tây giáp biên giới Việt Lào theo hướng
Tây Bắc – Đông Nam với bậc địa hình từ 1000-
1700m với bề mặt xâm thực và chia cắt mạnh.
- Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn
trong toàn lưu vực. Nông nghiệp chủ yếu là tự
cung tự cấp, chưa đẩy mạnh nền công nghiệp
hàng hóa, năng suất nông nghiệp chưa cao dẫn
đến đời sống nhân dân chưa được cải thiện nhiều.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement