Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#927754 Tải miễn phí báo cáo khoa học

Bệnh cúm gia cầm gây ra bời virus thể độc lực cao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do có tốc độ lây
lan nhanh và tỷ lệ gây chết cao trong đàn gia cầm nhiễm bệnh. Hiện nay, chùng virus cúm A/H5N1 là chùng
virus gây ra địch bệnh chủ yếu ờ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong nghiên cứu này,
chúng tui tiến hành biểu hiện toàn bộ gen haO mã hóa cho kháng nguyên HA5 của virus cúm A/H5N1 trong tế
bào E. coli BL21. Gen ha5-0 được thiết kế dung hợp với gen mã hóa cho protein thioredoxin trong vector
pET22trx yà dưới hai dạng: Ị) Toàn bộ gen ha5-0 trừ bộ ba mờ đầu và phần tín hiệu tiết; 2) Thay thế đoạn
đoạn:peptide nối giữa hai tiểu phần HAI và HA2 bằng một đoạn polylinker (ha5-l-2). Khả năng biểu hiện của
chủng tái tổ hợp E. coli BL21 mang các dòng gen ha5-0 và ha5-l-2 được khảo sát trong môi trường LB với
nhân tố chọn lọc ampicillin và chất cảm ứng IPTG. Ảnh hường của nồng độ chất cảm ứng IPTG được khảo sát
ờ các giá trị 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,5 và 2 mM. Khả năng biểu hiện của các dòng tế bào tái tổ hợp
được khảo sát ờ các nhiệt độ 22, 25, 28, 30 và 37°c. Ket quả thu được cho thấy, protein dung hợp TrxHa5-0 và
TrxHa5-l-2 có kích thước khoảng 66 kDa đã được biểu hiện tốt nhất trong tế bào E. coli dưới sự điều khiển
của T7 lac promoter với chất cảm ứng IPTG và ở nhiệt độ cảm ứng là 25°c. Protein tái tồ hợp không được tổng
hợp khi trong môi trường không có chất cảm ứng IPTG. Tuy nhiên, nồng độ chất cảm ứng không ảnh hưởng
nhiều đến mức độ biểu hiện gen của tế bào, protein tái tổ hợp được cảm ứng biểu hiện tốt ngay ở nồng độ chất
cảm ứng rất thấp là 0,05 mM và tăng lên không đáng kể ờ các nồng độ cao hcm. Bên cạnh đó, protein TrxHa5-
1 - 2 có mức độ biểu hiện và khả năng tan cao hcm so với protein TrxHa5-0 khi được biểu hiện ờ cùng điều
kiện nhiệt độ và hàm lượng chất cảm ứng. Tỷ lệ tan của protein TrxHa5-l-2 đạt tói trên 70% protein tổng số
khi được biểu hiện ờ nhiệt độ 25°c. cấu trúc gen dung họp này sẽ được đưa vào vector pPIC9 để biểu hiện gen
trong nấm men p. pastoris nhằm nghiên cứu tạo vaccine tái tổ hợp dựa vào chủng nấm men.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement