Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#905291 Tải miễn phí giáo trình cho anh em ketnooi
LỜI NÓI ĐẦU

Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và kỹ thuật xử lý là giáo trình được biên soạn dựa trên sự tổng hợp và chọn lọc của các tài liệu: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1,2,3 ( Trần Ngọc Chấn); Điều hòa không khí ( Võ Chí Chính) và nhiều giáo trình nước ngoài khác, cùng với những kinh nghiệm thực tế. Vì thế giáo trình này rất phù hợp cho các kỹ sư trong việc tính toán cũng như thuyết minh một đồ án kỹ thuật.
Giáo trình môn học Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và kỹ thuật xử lý được biên soạn dành cho sinh viên ngành Môi trường và cũng là tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành Công nghệ sinh học và Cơ khí. Do đặc thù môn học này có 3 tín chỉ. Tác giả không có tham vọng giới thiệu thật đầy đủ và chi tiết, mục đích giáo trình này nhằm hướng đến cho sinh viên ngành Môi trường có thể ứng dụng những lý thuyết đã học vận dụng ngay được vào thực tế.
Ngoài những phần lý thuyết, bài giảng còn đưa ra những mô hình thực tế trong chuyên ngành nhằm giúp sinh viên dễ hiểu hơn.
Trong thời gian biên soạn, tác giả chân thành Thank sự giúp đở của Ts. Phạm Tiến Dũng, PGS-TS. Hồng Hải Vý và TS. Nguyễn Văn Thành.
Do kiến thức và thời gian có hạn, tài liệu tham khảo rất hiếm cho nên giáo trình không tránh những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp chân thành của các bạn đồng nghiệp và sinh viên.TÀI LIỆU THAM KHẢO


1.Các đồng tác giả Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Tiến Dũng, Lê Vân Trình, Trần Phúc Tuệ, (1998-1999). Xử Lý Khói Thải Lò Hơi. Sở Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh.
2.Các đồng tác giả Dương Đức Hồng, Hoàng Kim Cơ, Lương Đức Phẩm, Lý Kim Bảng, Trần Hữu Uyển (2001). Kỹ thuật môi trường. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
3.Hoàng Thị Hiền (2000). Thiết kế thông gió công nghiệp. Nhà xuất bản xây dựng.
4.Nguyễn Văn Xuân (2005). Nhiệt kỹ thuật. Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
5.Trần Ngọc Chấn (1999). Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1; 2;3. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
6.Trần Sĩ Phiệt- Vũ Duy Quang (1979). Thủy khí động lực kỷ thuật. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
7.Phạm Lê Dần – Đặng Quốc Phú (1979). Cơ sở kỷ thuật nhiệt. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
8.Trần Ngọc Chấn (1998). Kỷ thuật thông gió. Nhà xuất bản xây dựng.
9.Hoàng Kim Cơ (1999). Kỷ thuật lọc bụi và làm sạch khí thải. Nhà xuất bản Giáo Dục.
10.PGS-TS Võ Chí Chính (2005). Giáo Trình Điều Hòa Không Khí. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
11.PGS-TS Bạch Đình Tiên (2004). Công Nghệ Thủy Tinh Xây Dựng. Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội.
12.Encyclopedia of Env.Pollution and Clean up (v1) – WILEY Robert A.Meyers; Diane Kender Dittrick
13.Encyclopedia of Env.Pollution and Clean up (v2) – WILEY Robert A.Meyers; Diane Kender Dittrick
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I - KHÍ QUYỂN & Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
1.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA KHÍ QUYỂN 2
1.2. THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ SẠCH – KHÔ 3
1.3. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 4
1.4. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 5
1.5. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 5
1.6. LỊCH SỬ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 7
1.7. NGUỒN GỐC GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 8
CHƯƠNG 2 - ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.1. ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐỐI VỚI CON NGƯỜI 12
2.2. ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐỐI VỚI ĐỘNG THỰC VẬT 16
2.3. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN 17
2.4. PHÚ DƯỠNG NGUỒN NƯỚC VÀ ĐẤT 17
2.5. ẢNH HƯỞNG TOÀN CẦU CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 18
CHƯƠNG 3 - ĐO ĐẠC Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÁT THẢI
3.1. CÁC KỸ THUẬT GIÁM SÁT 19
3.2. MỤC TIÊU CỦA ĐO ĐẠC 19
3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC 19
3.4. TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG KHÔNG KHÍ 20


CHƯƠNG 4 - SỰ PHÁT TÁN CHẤT THẢI VÀO KHÍ QUYỂN
4.1. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC CHẤT TRONG KHÍ QUYỂN 21
4.2. PHÁT TÁN KHÍ THẢI VÀO KHÍ QUYỂN 21
4.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TÁN 22
4.4. PHƯƠNG TRÌNH PHÁT TÁN Ô NHIỄM 27

CHƯƠNG 5 - KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - ÂM THANH
5.1. TÍNH TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TỪ CÁC NGUỒN 112
5.2. KỸ THUẬT THU GOM CHẤT GÂY Ô NHIỄM TẠI NGUỒN 123
5.2.1. TỦ HÚT 123
5.2.2. BUỒNG HÚT 123
5.2.3. CHỤP HUT KHÍ NÓNG 124
5.2.4. CHỤP HÚT HƠI ĐỘC TRÊN THÀNH BỂ 126
5.2.5. CHỤP HÚT BỤI 128
5.2.6. CHỤP HÚT KẾT HỢP RÈM KHÔNG KHÍ 130
CHƯƠNG 6 - TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ
6.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 42
6.2. MIỆNG HÚT VÀ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG KHÍ QUANH MIỆNG HÚT 44
6.3. ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ 45
6.4. TÍNH TOÁN KHÍ ĐỘNG HỆ THỐNG HÚT 45

CHƯƠNG 7 - XỬ LÝ KHÍ THẢI
7.1. LỌC BỤI TRONG KHÍ THẢI 49
7.1.1. CÁC THÔNG SỐ CỦA BỤI 49
7.1.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ THU BẮT BỤI THÔ VÀ VỪA 50
7.1.3. CÁC LOẠI THIẾT BỊ LỌC BỤI TINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔ 56
7.1.4. LỌC BỤI THÔ VÀ VỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚT 61
7.1.5. LỌC TINH BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚT 63
7.1.6. CHỌN THIẾT BỊ LỌC BỤI 63
7.2. KHÍ ĐỘC TRONG KHÍ THẢI 64
7.2.1. QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ HẤP THỤ KHÍ GÂY Ô NHIỄM 64
7.2.2. QUY TRÌNH HẤP PHỤ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 72
7.2.3. XỬ LÝ KHÍ Ô NHIỄM BẰNG THIÊU ĐỐT 74
7.2.4. PHÁT TÁN KHÍ Ô NHIỄM 77

CHƯƠNG 8 - KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TIẾNG ỒN
8.1. ĐO TIẾNG ỒN VÀ GIỚI HẠN CHO PHÉP 86
8.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 87

CHƯƠNG 9- QUẠT GIÓ
9.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 93
9.2. BIỂU ĐÒ ĐẶC TÍNH CỦA QUẠT LY TÂM 96
9.3. LÀM VIỆC CỦA QUẠT TRONG MẠNG 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
MỤC LỤC 121

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp Trường Thành, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement