Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#896743 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... i
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................ ii
KÝ HIỆU CHỮ ĐẦU VÀ TỪ VIẾT TẮT ............................................................. iii
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................ iv
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... v
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... vi
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................................... 5
1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................ 5
1.2. Chức năng và nhiệm vụ ................................................................................. 6
1.3. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................... 7
CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN RAU QUẢ ............................................... 8
2.1. Các công nghệ chế biến rau quả hiện nay ....................................................... 8
2.2. Công nghệ chế biến cấp đông rau quả của Công ty TNHH Thụy Hồng ......... 12
2.2.1. Nhu cầu nguyên liệu cho chế biến.......................................................... 12
2.2.2. Nhu cầu nhiên liệu cho chế biến ............................................................ 12
2.2.3. Công nghệ và sản lượng ........................................................................ 12
2.2.4. Đặc điểm nước thải ............................................................................... 14
CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN RAU QUẢ ........ 16
3.1. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải ............................................ 16
3.1.1. Phương pháp cơ học (xử lý bậc 1) ......................................................... 16
3.1.2. Phương pháp sinh học ............................................................................ 17
3.1.3. Phương pháp hóa học ............................................................................ 18
3.1.4. Phương pháp hóa-lý ............................................................................... 19
3.1.5. Phương pháp bậc cao ............................................................................. 19
3.1.6. Phương pháp khử trùng.......................................................................... 20
3.1.7. Phương pháp xử lý bùn .......................................................................... 20
CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ
CÔNG SUẤT 300 M3
/NGÀYĐÊM ..................................................................................................... 22
4.1. Tính chất nước thải ....................................................................................... 22
4.2. Sơ đồ công nghệ ........................................................................................... 23
4.3. Thuyết minh công nghệ ................................................................................ 24
4.4. Mô tả các hạng mục công trình thiết bị ......................................................... 25
4.4.1. Song chắn rác ........................................................................................ 25
4.4.2. Bể tiếp nhận kết hợp điều hòa ................................................................ 25
4.4.3. Bể sinh học hiếu khí tiếp xúc ................................................................. 25
4.4.4. Bể lắng sinh học .................................................................................... 26
4.4.5. Hồ chứa ................................................................................................. 26
CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN THEO LÝ THUYẾT CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC
THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ ...................................................................................... 27
5.1. Tính toán theo lý thuyết ................................................................................ 27
5.1.1. Song Chắn Rác ...................................................................................... 27
5.1.2. Bể lắng cát ............................................................................................. 30
5.1.3. Bể tiếp nhận kết hợp điều hòa ................................................................ 31
5.1.4 Bể sinh học hiếu khí tiếp xúc .................................................................. 34
5.1.5. Bể lắng sinh học .................................................................................... 41
5.2. Nhận xét ....................................................................................................... 42
5.2.1. Các thông số .......................................................................................... 42
5.2.2. Ưu điểm................................................................................................. 43
5.2.3. Nhược điểm ........................................................................................... 44
5.3. Đề xuất sơ đồ công nghệ ............................................................................... 45
5.3.1. Sơ đồ công nghệ .................................................................................... 45
5.3.2. Thuyết minh .......................................................................................... 46
CHƯƠNG 6 VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .................................................. 47
6.1. Chi phí vận hành ........................................................................................... 47
6.2. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị trên tủ điện .......................................... 49
6.3. Thao tác vận hành ......................................................................................... 50
6.3.1. Tên và ký hiệu các thiết bị trên tủ điện................................................... 50
6.3.2. Vận hành hệ thống ................................................................................. 50
6.3.3. Vận hành hàng ngày .............................................................................. 50
6.3.4. Vệ sinh và bảo dưỡng định kì thiết bị .................................................... 51
6.4. Sự cố và cách khắc phục ............................................................................... 52
6.4.1. Hỏng hóc về bơm .................................................................................. 52

6.4.2. Sục khí .................................................................................................. 52
6.4.3. Sự cố công trình sinh học....................................................................... 52
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ........................................................................................... 55
7.1. Kết luận ........................................................................................................ 55
7.2. Kiến nghị ...................................................................................................... 55

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1. Giới thiệu chung
Công ty TNHH Cải Tiến Xanh được thành lập vào năm 2008, được tổ chức và hoạt động
theo mô hình một công ty trách nhiệm hữu hạn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện
hành.
- Tên đầy đủ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẢI TIẾN XANH
- Tên viết tắt:
CAI TIEN XANH CO., LTD
- Logo:

- Trụ sở chính: 19/32 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Vốn điều lệ: 1.900.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: một tỉ chín trăm triệu đồng chẵn)
- Giấy phép kinh doanh số: 4102066436 cấp tại Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày cấp
03/11/2008. ( Đăng ký thay đổi lần 2: ngày 16/01/2011 )
- Mã số thuế: 0306131641
- Điện thoại: (84 8) 6269 3536 – 6269 3533 – 6672 2945
- Fax: (84 8) 6269 3537


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement