Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#892559 Chia sẻ đề tài Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2009-2020

MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .- 1 -

1.1 Tính cấp thiết của đềtài .- 1 -

1.2 Mục đích và yêu cầu .- 2 -

1.2.1 Mục đích.- 2 -

1.2.2 Yêu cầu.- 2 -

PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU SỬDỤNG ĐẤT.- 3 -

2.1 Cơsởlý luận của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị .- 3 -

2.1.1 Khái quát vềquy hoạch sửdụng đất .- 3 -

2.1.2 Khái niệm quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị .- 3 -

2.1.3 Đối tượng nghiên cứu của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị .- 4 -

2.1.4 Phân loại quy hoạch chi tiết đô thị .- 4 -2.1.5 Nhiệm vụcủa quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.-

2.1.6 Nội dung và trình tự .- 5 -

2.1.7 Mối quan hệgiữa quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịvới các quy

hoạch khác.- 6 -

2.2 Cơsởpháp lý của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị .- 7 -

2.3 Tình hình nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịtrên thếgiới và

ởViệt Nam. .- 8 -

2.3.1 Trên thếgiới .- 8 -

2.3.2 ỞViệt Nam .- 11 -

2.4 Những vấn đềcòn tồn tại cần được nghiên cứu .- 13 -

PHẦN III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.- 17 -

3.1 Nội dung nghiên cứu .- 17 -

3.1.1 Điều tra hiện trạng khu đất xây dựng .- 17 -

3.1.2 Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thịtrấn Phát Diệm .- 18 -

3.1.3 Quy hoạch sửdụng đất khu trung tâm.- 20 -

3.1.4 Lập phương án quy hoạch không gian cảnh quan khu trung tâm. - 20 -

3.1.5 Định hướng quy hoạch hệthống hạtầng kỹ thuật khu trung tâm . - 20 -

3.1.6 Đánh giá hiệu quảcủa phương án quy hoạch .- 20 -

3.2 Phương pháp nghiên cứu.- 21 -

3.2.1 Phương pháp điều tra khảo sát .- 21 -

3.2.2 Phương pháp minh hoạtrên bản đồ .- 21 -

3.2.3 Phương pháp chuyên gia.- 21 -

3.2.4 Phương pháp tính toán theo đinh mức.- 21 -

3.2.5 Phương pháp so sánh lựa chọn phương án .- 21 -

PHẦN IV KẾT QUẢNGHIÊN CỨU .- 22 -

4.1 Nghiên cứu hiện trạng khu đất xây dựng .- 22 -

4.1.1 Điều kiện tựnhiên.- 22 -

4.1.2 Hiện trạng sửdụng đất .- 24 -

4.1.3 Hiện trạng vềkinh tế- xã hội.- 29 -

4.1.4 Hiện trạng vềsởhữu.- 33 -

4.1.5 Hiện trạng vềkiến trúc cảnh quan và cây xanh .- 34 -

4.1.6 Hiện tr ạ ng về các công trình hạ t ầ ng kỹ thu ậ t và trang thi ế t b ị đô th ị . - 35 -

4.1.7. Tình hình quản lý sửdụng đất và sửdụng đất .- 38 -

4.2 Quy hoạch chi tiết khu trung tâm .- 40 -

4.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch khu trung tâm.- 40 -

4.2.2 Xác định vịtrí và diện tích quy hoạch khu trung tâm .- 41 -

4.2.3 Điều tra hiện trạng khu trung tâm .- 43 -

4.2.4 Lập phương án cơcấu quy hoạch khu trung tâm.- 48 -

4.2.5 Quy hoạch sửdụng đất .- 54 -

4.2.6 Lập phương án quy hoạch không gian cảnh quan.- 58 -

4.2.7. Quy hoạch hệthống hạtầng kỹ thuật .- 61 -

4.2.8. Đánh giá hiệu quảcủa phương án quy hoạch khu trung tâm .- 66 -

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .- 71-

5.1 Kết luận .- 71 -

5.2. Kiến nghị .- 71 -

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement