Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#872469 Tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. i
MỞ ĐẦU........................................................................................................................1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.........................................................................................3
1.1. TỔNG QUAN VỀ CELLULASE.........................................................................3
1.1.1. Giới thiệu về cellulose.........................................................................................3
1.1.2. vsv sinh tổng hợp cellulase..............................................................................5
1.2..ỨNG DỤNG CỦA ENZYME CELLULASE......................................................6
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VỀ ENZYME CELLULASE...............................8
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.....................................................................8
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................................9
CHƯƠNG II. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu.........10
2.1. NGUYÊN VẬT L ỆU .......................................................................................... 10
2.1.1. Rong giấy........................................................................................................... 10
2.1.2. vsv sinh cellulase.............................................................................................10
2.1.3. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật ....................................................................... 10
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u ....................................................................... 11
2.2.1. Phương pháp phân lập.......................................................................................11
2.2.2. Phương pháp tuyển chọn chửng v s v sinh cellulase mạnh nhất....................13
2.2.3. Bố trí thí nghiệm xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp................................13
2.2.4. Phương pháp phân loại chửng vi sinh vật........................................................ 14
2.2.5. Kiểm tra khả năng lên men các loại đường và khả năng sinh hơi..................15
2.2.6. Kiểm tra khả năng chịu muối............................................................................ 15
2.2.7. Kiểm tra khả năng sinh tổng hợp các enzyme thủy phân khác......................15
2.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU................................................................... 16
2.4. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM...................................................................................16
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...........................................................17
3.1. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG v s v SINH CELLULASE
CAO TỪ RONG GIẤY...............................................................................................17
3.2. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH
TỔNG HỢP ENZYME CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG N3 VÀ N4 TUYÊN
CHỌN ĐƯỢC..............................................................................................................19
3.2.1. Ảnh hưởng của thời gian...................................................................................19
3.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ..................................................................................211
3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng............................................................. 23
3.2.4. Ảnh hưởng của pH ban đầu............................................................................244
3.3. Sơ Bộ PHÂN LOẠI HAI CHỦNG NẤM N3 VÀ N 4 ..................................266
3.4. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HÓA CỦA N3 VÀN4....................30
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN.........................................................................34
KẾT LUẬN..................................................................................................................34
ĐỀ XUẤT Ý KIẾN.....................................................................................................35
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................36

MỞ ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ sinh học, các chế
phẩm enzyme được sản xuất càng nhiều và được sử dụng trong hầu hết trong các
lĩnh vực như: công nghiệp, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, y tế...
Các enzyme đang được sử dụng phổ biến protease, amylase, pectinase,
glucooxydase, ...
Cellulase là một trong số các enzyme được ứng dụng phổ biến trong công
nghệ thực phẩm, công nghiệp dệt, bia - rượu, bột giặt, sản xuất phân bón hữu cơ, y
tế, xử lý môi trường, ... Đặc biệt hiện nay cellulase được toàn thế giới quan tâm
nghiên cứu và phát triển nhằm ứng dụng trong công nghệ chế tạo nhiên liệu sinh
học. Đây là nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường và có thể giải quyết được
vấn đề thiếu nhiên liệu khi các nguồn nhiên liệu truyền thống đang ngày càng cạn
kiệt.
Tuy vậy, hiện nay enzyme cellulase được sử dụng trong các ngành công
nghiệp ở Việt Nam chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành cao.
Nước ta là một nước sản xuất nông nghiệp nên nguồn nguyên liệu dùng để sản
xuất enzyme cellulase là rất phong phú. Vì thế, việc nghiên cứu sản xuất ra các
enzyme từ vi sinh vật phân lập từ tự nhiên tại Việt Nam hiện nay đang là một đòi
hỏi cấp thiết. Việc tuyển chọn các vi sinh vật có khả năng sản xuất enzyme nhất là
cellulase từ tự nhiên không những giúp tận dụng các nguồn gen quý hiếm có sẵn từ
tự nhiên mà còn góp phàn bảo tồn gen, cải tạo các chủng vi sinh vật công nghiệp
đã bị thoái hóa giống sau một thời gian sử dụng. Xuất phát từ lý do trên và tình
hình nghiên cứu tại Việt nam, chứng tui đã tiến hành thực hiện đề tài: “Phân lập và
tuyển chọn một số chủng vỉ sinh vật có khả năng sinh enzyme cellulose từ rong
giấy tại Hòn Chồng-Nha Trang” với mục tiêu: thu thập các chủng vi sinh vật chịu
mặn có khả năng sinh cellulase có thể thủy phân rong giấy với họat tính cao làm cơ
sở cho việc sản xuất enzyme cellulase, ứng dựng trong sản xuất cồn từ rong biển -
một hướng đang được toàn thế giới quan tâm.

LInk download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement