Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#857029 Tải miễn phí
Nghiên cứu đặc điểm địa chất-địa chất công trình thềm lục địa miền Trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển kinh tế Biển

Môc lôc


Báo cáo thống kê
Mục lục
Danh mục các hình vẽ a
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt i
Mở đầu 1
Chương 1 Cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu 8
1.1. Cơ sở tài liệu 8
1.2. Các phương pháp khảo sát thực địa 10
1.3. Phương pháp phân tích tài liệu 13
Ch−¬ng 2. Đặc điểm địa mạo thềm lục địa Miền Trung Việt Nam 29
2.1. Đặc điểm địa mao thềm lục địa Miền Trung 29
2.2. Các kiểu địa hình đáy biển thềm lục địa Miền Trung 40
2.3. Phân vùng địa mạo thềm lục địa Miền Trung 48
2.4. Lịch sử phát triển địa hình 48
Chương 3 Đặc điểm địa tầng trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa
Miền Trung Việt Nam
54
3.1. Cơ sở xác định ranh giới địa tầng Pliocen - Đệ tứ 54
3.2. Địa tầng trong Pliocen – Đệ tứ.. 62
Chương 4 Đặc điểm cấu trúc địa chất Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Miền
Trung Việt Nam
78
4.1. Khái quát về đặc điểm cấu trúc địa chất 78
4.2. Cơ sở phân chia tập địa chấn 81
4.3. Kết quả minh giải tập địa chấn 89
4.4. Đặc điểm cấu trúc đáy và độ dày trầm tích Pliocen 93
4.5. Đặc điểm cấu trúc đáy và độ dày trầm tích Đệ tứ 95
Chương 5. Đặc điểm kiến tạo và địa động lực Pliocen - Đệ tứ thềm lục
địa Miền Trung Việt nam
103
5.1. Kiến tạo thềm lục địa Miền Trung 103
5.2. Đặc điểm địa động lực hiện đại 137
Chương 6. Đặc điểm tướng đá cổ địa lý và môi trường trầm tích thềm
lục địa Miền Trung
145
6.1. Đặc điểm tướng đá cổ địa lý thềm lục địa Miền Trung 145
6.2. Tiến hoá trầm tích và cổ địa lý kỷ Đệ tứ thềm lục địa Miền Trung 169
Chương 7. Đặc điểm địa chất công trình thềm lục địa Miền Trung Việt nam 178
7.1. Phân chia các thể địa chất trên bản đồ địa chất công trình và tính
chất cơ lý của đất đá
178
7.2. Quá trình và hiện tượng địa chất động lực liên quan đến điều
kiện địa chất công trình
200
7.3. Phân vùng địa chất công trình 208
Chương 8. Đặc điểm địa chất – địa chất công trình 3 vùng trọng điểm 216
8.1. Vùng biển Huế - Đà Nẵng 216
8.2. Vùng biển Quảng Ngãi 236
8.3. Vùng biển Nha Trang – Mũi Né 256
Chương 9. Đặc điểm địa chất biển liên quan đến phát triển kinh tế xã
hội các tỉnh ven biển Miền Trung
276
9.1 Vai trò của nghiên cứu địa chất địa chất – địa chất công trình biển
phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội
276
9.2 Đặc điểm các tỉnh ven biển Miền Trung 278
9.3 Đặc điểm địa chất biển liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội 280
9.4 Một số kiến nghị từ kết quả nghiên cứu 283
Kết luận và kiến nghị 285
Tài liệu tham khảo 287
Phụ lục

MỞ ĐẦU

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN 06.11 về đặc điểm các
thành tạo địa chất phần cấu trúc nông (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa Việt Nam
(1997 - 2000) và đề tài KC 09.09 về đặc điểm địa chất - địa chất công trình vùng
Đông Nam thềm lục địa Việt Nam (2001-2005), đề tài này tiếp tục các nghiên cứu
đặc điểm địa chất - địa chất công trình vùng thềm lục địa Miền Trung.
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Thềm lục địa Miền Trung là một dải hẹp nằm giữa phần lục địa có giải
núi Trường Sơn chạy sát bờ biển, phía đông địa hình đáy biển dốc, sụt bậc phía
ven bờ có các thuỷ vực xen kẽ các doi cát, các phần đá gốc nhô ra biển... Đây
là khu vực có đặc điểm địa chất phức tạp và khác so với vùng phía Bắc và phía
Nam. Khu vực này bao gồm bể trầm tích Phú Khánh đang được nghiên cứu
đánh giá tiềm năng dầu khí. Đây cũng là khu vực có khá nhiều đảo, trong đó có
nhiều khu vực phát triển các rạn san hô ngầm rất có giá trị về sinh thái và công
trình. Các hoạt động dịch chuyển trượt bằng có liên quan đến sự hình thành
trũng trung tâm Biển Đông, các hoạt động kiến tạo đang có biểu hiện tích cực.
Ở khu vực đới bờ, một số vùng trọng điểm kinh tế đang được phát triển mạnh
như khu công nghiệp Đà Nẵng, dầu khí Dung Quất (Quảng Ngãi), khu kinh tế
mở Chu Lai, cảng Cam Ranh, nhà máy điện nguyên tử ở Ninh Thuận... Ngoài
ra một số vùng bờ đang xảy ra các quá trình biến động mạnh như Quảng Trị,
Thừa Thiên- Huế, Bình Định....
Nghiên cứu địa chất các thành tạo trẻ trong trầm tích Pliocen - Đệ tứ và địa
chất công trình biển đòi hỏi xác định đặc điểm địa hình địa mạo, địa tầng cấu trúc,
kiến tạo địa động lực, tướng đá cổ địa lý và một loạt yếu tố khác như thành phần vật
chất và các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, các quá trình địa chất động lực nội và ngoại
sinh, mối quan hệ tương tác giữa nền móng và đặc điểm công trình...
Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của
việc định hướng phát triển kinh tế, xây dựng các công trình biển và góp phần bảo vệ
chủ quyền lãnh hải.
2. Cơ sở pháp lý của đề tài:
- Quyết định số 1678 /QĐ-BKHCN ngày 27/07/2006 về phê duyệt các tổ chức và
cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực
khoa học và công nghệ biển
- Quyết định số 2206/QĐ-BKHCN ngày 09/10/2006 về phê duyệt chủ nhiệm, cơ
quan chủ trì và kinh phí các đề tài bắt đầu thực hiện từ 2006 thuộc chương trình
KHCN trọng điểm KC09/06-10

Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement