Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#856806 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học

Môc lôc
Trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI .........................................1
1.1. Tên đề tài ..................................................................................................1
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và sự cần thiết nghiên cứu của đề tài...1
1.3. Mục tiêu của đề tài.. ...............................................................................14
1.4. Nội dung của đề tài ................................................................................14
1.5. Lực lượng tham gia thực hiện đề tài. .....................................................15
1.6. Các công việc đã thực hiện và kết quả đạt được....................................16
1.7. Các sản phẩm chính của đề tài. ..............................................................17
1.8. Kết luận chương 1. .................................................................................17
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG................................................19
2.1. Mục đích khảo sát. .................................................................................19
2.2. Nội dung khảo sát...................................................................................19
2.3. Tổ chức khảo sát. ...................................................................................19
2.4. Kết quả khảo sát. ....................................................................................21
2.4.1. Công tác khoan địa chất và thu thập mẫu thí nghiệm. ........................21
2.4.2. Công tác thí nghiệm hiện trường. .......................................................24
2.5. Kết luận chương 2. .................................................................................27
CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM......................................................28
3.1. Thí nghiệm xác định tương tác giữa kết cấu công trình và nền san hô. ....28
3.1.1. Thí nghiệm tương tác giữa ống dẫn và nền san hô. ............................29
3.1.2. Thí nghiệm tương tác giữa kết cấu tấm và nền san hô. ......................34
3.1.3. Thí nghiệm tương tác giữa vỏ và nền san hô. .....................................38
3.1.4. Tương tác giữa cọc và nền san hô.......................................................42
3.2. Thí nghiệm xác định đặc trưng động lực học của nền san hô................50
3.2.1. Thí nghiệm xác định tốc độ lan truyền sóng trong nền san hô. ..........50
3.2.2. Thí nghiệm địa chấn lỗ khoan (Down-hole) xác định đặc trưng

động lực học của nền san hô. ........................................................................57
3.3. Thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của vật liệu san hô. ...............63
3.3.1. Mẫu và thiết bị thí nghiệm. .................................................................64
3.3.2. Kết quả thí nghiệm. .............................................................................66
3.4. Tính chất cơ lý của cát và đá san hô theo chiều sâu lỗ khoan. ..............73
3.5. Kết luận chương 3. .................................................................................82
CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
CỦA NỀN SAN HÔ......................................................................................84
4.1. Cấu trúc địa chất của nền san hô............................................................84
4.1.1. Khái quát vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu địa chất của khu vực...........84
4.1.2. Tình hình khảo sát và nghiên cứu. ......................................................86
4.1.3. Đặc điểm địa chất nền san hô các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.....88
4.2. Tính chất cơ lý của vật liệu san hô và nền san hô................................104
4.2.1. Tính chất cơ lý của vật liệu san hô....................................................105
4.2.2. Môđun đàn hồi và hệ số poisson của nền san hô đảo Song Tử Tây
trên cơ sở đo đạc địa chấn dọc theo lỗ khoan. ............................................138
4.2.3. Từ biến của san hô. ...........................................................................138
4.2.4. Hệ số ma sát của san hô với một số vật liệu. ....................................141
4.2.5. Sự thay đổi lực ma sát giữa nền san hô và cọc nghiêng. ..................141
4.2.6. Vận tốc truyền sóng nổ trong nền san hô..........................................144
4.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của nền san hô. ...................................................145
4.4. Mô hình nền san hô phục vụ tính tương tác giữa kết cấu công trình
và nền san hô. ..............................................................................................148
4.4.1. Phân tích lựa chọn mô hình tính toán tương tác giữa công trình
và nền san hô. ..............................................................................................149
4.4.2. Đặt bài toán và mô hình nền. ............................................................155
4.5. Kết luận chương 4. ...............................................................................157
CHƯƠNG 5. TƯƠNG TÁC GIỮA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
VÀ NỀN SAN HÔ......................................................................................159
5.1. Các dạng tải trọng thường gặp tác dụng lên công trình biển, đảo. ......159
5.2. Thuật toán phần tử hữu hạn giải các bài toán. .....................................160
5.2.1. Các giả thiết và phương pháp tính toán. ...........................................161
5.2.2. Tính tương tác giữa kết cấu và nền san hô theo mô hình
bài toán phẳng. ............................................................................................161
5.2.3. Tính toán tương tác giữa kết cấu và nền san hô theo mô hình
bài toán không gian. ....................................................................................187
5.3. Kết luận chương 5. ...............................................................................197
CHƯƠNG 6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN SAN HÔ ..198
6.1. Mở đầu. ................................................................................................198
6.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giải pháp kết cấu, vật liệu,
thi công các công trình trên nền san hô.......................................................199
6.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. ...................................................199
6.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố tác chiến........................................................202
6.2.3. Ảnh hưởng của yếu tố quốc phòng kết hợp kinh tế. .........................203
6.3. Một số đề xuất về giải pháp kiến trúc, kết cấu, vật liệu, thi công
các công trình trên nền san hô thuộc quần đảo Trường Sa. ........................204
6.3.1. Một số yêu cầu chính. .......................................................................204
6.3.2. Đề xuất một số nguyên tắc cơ bản về giải pháp công trình. .............206
6.4. Vấn đề nền móng công trình trên nền san hô.......................................209
6.4.1. Phân vùng nền móng căn cứ vào đặc điểm địa chất. ........................209
6.4.2. Khuyến nghị giải pháp nền móng cho một số công trình. ................209
6.5. Một số giải pháp kết cấu công trình. ....................................................210
6.5.1. Công trình giàn thép - móng cọc.......................................................210
6.5.2. Các giải pháp công trình xây dựng trên các đảo san hô. ..................219
6.6. Kết luận chương 6 . ..............................................................................235
Kết luận chung ............................................................................................237
Danh mục các công trình liên quan đến đề tài ............................................243
Tài liệu tham khảo.......................................................................................247
1
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Tên đề tài
Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của nền san hô và tương tác
giữa kết cấu công trình và nền san hô
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Hoàng Xuân Lượng
Cơ quan chủ trì: Học viện kỹ thuật quân sự - Bộ quốc phòng
Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 4 năm 2010
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và sự cần thiết nghiên cứu của
đề tài
Nghiên cứu san hô và nền san hô là một lĩnh vực kỹ thuật rất phức tạp,
từ trước tới nay còn rất ít tài liệu và công trình được công bố. Trên thế giới,
việc nghiên cứu san hô được tiến hành tương đối sớm, đã đạt được một số kết
quả nhất định, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Nam Á và vùng các nước
thuộc Châu Á Thái Bình Dương. Qua phân tích và đánh giá các công trình
nghiên cứu thu thập được của nước ngoài có thể kể đến một số công trình của
các tổ chức và các tác giả trong các lĩnh vực sau:
Kết quả nghiên cứu về sự hình thành các rạn san hô được đưa ra
trong các công trình nghiên cứu:
- Nghiên cứu tiến hoá của các rạn san hô và sự hình thành các thềm lục
địa có nguồn gốc rạn nói chung đã được Bernhard M. Riegl và Richard E.
Dodge [122] và Richard B. Aronson [123] đề cập tới. Các tác giả đã chỉ ra
được cơ chế hình thành và phát triển của các rạn san hô.
- Nghiên cứu về địa chất, địa mạo vùng biển Tư Chính - Trường Sa do
Huang C và Zong J, Xia K, Huang C, He Q, Zang M, Li H [118,119] thực hiện
đã đưa ra cơ chế hình thành các rạn san hô phụ thuộc yếu tố cấu trúc địa chất.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng khối tảng bị lún chìm của vỏ lục địa tuổi Paleozoi,

Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement