Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By stupid_dirty_cat
#749822 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các nguyên lý cơ học

Các nguyên lý cơ học
Cùng với hai vấn đề đã nghiên cứu là ph-ơng trình vi phân của chuyển
động và các định lý tổng quát của động lực học; các nguyên lý cơ học trình bày
d-ới đây sẽ cho ta một ph-ơng pháp tổng quát khác giải quyết có hiệu quả và
nhanh gọn nhiều bài toán động lực học của cơ hệ không tự do.
Các nguyên lý cơ học là phần cơ sở của cơ học giải tích. Căn cứ vào nguồn
năng l-ợng và đặc điểm kết cấu của cơ hệ, cơ học giải tích sử dụng công cụ giải
tích toán học để thiết lập ph-ơng trình vi phân chuyển động và tìm cách tích
phân các ph-ơng trình đó. Trong phần này chỉ giới thiệu một số vấn đề cơ bản
nhất của cơ học giải tích cụ thể là chỉ thiết lập ph-ơng trình vi phân chuyển động
cho cơ hệ không tự do và nêu lên một số tính chất của nó mà ta không đi sâu vào
ph-ơng pháp tích phân các ph-ơng trình đó.

Ch-ơng 14
Nguyên lý di chuyển khả dĩ
14.1. Các khái niệm cơ bản về cơ hệ
Để làm cơ sở cho việc thiết lập các nguyên lý cơ học tr-ớc hết nêu một số
khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do.
14.1.1. Liên kết và phân loại liên kết
14.1.1.1. Cơ hệ không tự do
Cơ hệ không tự do là một tập hợp nhiều chất điểm mà trong chuyển động
của chúng ngoài lực tác dụng ra vị trí và vận tốc của chúng còn bị ràng buộc bởi
một số điều kiện hình học và động học cho tr-ớc.


Bạn nào cần download miễn phí
Giáo trình Lý thuyết cơ học

- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement