Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By spiderman_hqc
#749764 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Trình bày về vai trò của tri thức địa phương trong bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.
tr i đ t,trăng, sao, n ng m a và đã đ t tên cho các v th n cai qu n nh ng hi n
ờ ấ

ư

ị ầt
ng này m t cách phù h p đ th cúng v i m c đích t l v t cho các th n đ
ượ


ể ờ


ế ế ậ


các th n phù h đ trì cho con ng
i b ng cách hãm h u nh t, gi m thi u th p

ộ ộ
ườ ằế

nh t các thiên tai đ ít gây thi t h i đ n cu c s ng con ng
i, tiêu bi u cho


ệ ạ ế


ườ


nh ng nghi l này là nghi l Ăn c ng c a ng
i Hmông Sapa th i x a (naox

ườ

ờ ư

cungz) và t c th Long – Lâm (cungv lungx sangz) th i x a, nh t là nghi l t c


ờ ư

ễ ụ
l Ăn c ng th i x a. Trong t c l này có ph n quan tr ng nh t là quy
c l i


ờ ư
ụ ệướ ờ
th b o v r ng, b o v đ t đai, ngu n n
c, sông su i… Cũng là m t th c t
ề ả
ệ ừ

ệ ấ

ướ


ự ế
b o v môi tr
ng, h không săn b t vào nh ng mùa sinh đ c a các đ ng v t


ườẻ ủ


trong r ng. Không vào r ng b măng vào nh ng th i kì măng m c, ch là nh ng
tri th c đ n gi n nh th nh ng h đang th c ch t là b o v s đa d ng sinh

ơ

ư ế
ư
ệ ự


h c.
ọ Ngoài ra còn r t nhi u dân t c khác mà nh tri th c b n đ a c a h mà đa


d ng sinh h c đ
c b o t n,


ượ
ả ồ nh các ngh cá các làng ven sông H ng thu c 2
ư
xã Chu Phan, Tráng Vi t, huy n Mê Linh, t nh Vinh Phúc. H cũng có ý th c b o


v đa d ng sinh h c, khi đánh b t thì dùng l
i m t to. Ch đánh b t nh ng lo i
ướ

các có th thu ho ch đ
c, cá nh thì h th đi.


ượ

ọ ả
Trong đó còn có nh ng đánh giá


chung v
ề ki n th c b n đ a c a ng
i
ế
ườ H’Mông Hang Kia- Pà Cò

K t qu
ế

đi u tra và ph ng v n cho th y, ng
i Mông Hang Kia-Pà Cò đã có ý th c v
ườb o v r ng đ u ngu n ( m t s b n). Tuy nhiên, nh n th c v v n đ này

ệ ừ


ở ộ ố ả


ề ấ


m i ch d ng m c s khai. Ng
i cao tu i có nh c nh con cháu trong gia đình

ỉ ừ
ở ứ ơ
ườ
không ch t cây đ u ngu n n
c, nh ng đôi khi quy đ nh này đ
c th c hi n

ở ầ

ướ
ư

ượ


ch a nghiêm. Cũng v lĩnh v c qu n lý c ng đ ng v r ng đ u ngu n thì ng
i
ư

ề ừ


ườ
Thái B n T t, xã Chi ng H c, huy n Yên Châu, t nh S n La (r t g n v i
ở ả

ơHang Kia, Pà Cò) đã t ch c đ
c mô hình r t hi u qu . Trong b n, vai trò c a


ượ

tr
ng b n (Xompa) r t l n, tr
ng b n ch u trách nhi m th c hi n và ch đ o
ưở

ấ ớ
ưở

ỉ ạ
ho t đ ng b o v r ng đ u ngu n, phân b l
ng khai thác g , c i hàng năm
ạ ộ

ệ ừ


ổ ượ
ỗ ủ

cho t ng thành viên trong c ng đ ng và huy đ ng nhân l c đi ch a cháy khi cóh a ho n (Poffenberger, 1998). Ng
i Nùng An xã Phúc Sen, huy n Qu ng


ườUyên, t nh Cao B ng cũng có h
ng
c r t c th v qu n lý b o v và s


ươ
ướ ấ ụ ể ề
d ng r ng trên núi đá. Di n tích r ng đ
c chia cho c ng đ ng và h gia đình
ượ
đ qu n lý s d ng. B n có quy đ nh rõ ràng v h
ng l i và x ph t đ i v i


ử ụ


ề ưở


ạ ố ớ
nh ng ng
i vi ph m (Nguy n Huy Dũng và c ng s , 1989). Nh có s b o v

ườ

ự ả

r ng c a các dân t c nh ki n th c b n đ a c a h mà s b o t n đa d ng sinhờ ế

ự ả ồ


h c cũng theo đó mà đ
c b o v .

ượ


Các d án phát tri n trên c s tri th c đ a ph
ng s lôi kéo đ
c nhi u ng
i


ơ ở


ươ

ượ

ườ
dân tham gia, vì nó h p v i lòng dân, dân bi t ph i làm gì và làm nh th nào. Đó


ế

ư ế

cũng chính là c s c a s thành công. Rõ ràng, tri th c đ a ph
ng là c s c a
ơ ở ủ ự


ươ
ơ ở ủ
s hi u bi t v các lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, y t , giáo d c, qu n lý tài
ự ể
ế ềếnguyên, đa d ng sinh h c là ch th c a các ho t đ ng khác trong phát tri n b n


ủ ể ủ
ạ ộ


v ng c a các h sinh thái nói chung và các loài nói riêng. H n n a, ki n th cơ

ế

b n đ a đã đóng góp cho khoa h c trong nhi u lĩnh v c liên quan đ n vi c qu n

ế


lý tài nguyên thiên nhiên qua các nghiên c u v th c v t dân t c h c hi n đ i.

ề ự

Tri thức bản địa có vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Người địa ohuowng đã sống trong mối quan hệ mật thiết với môi trườ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement