Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 30_03
#749562 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điện cực NANO Au trong xác định As(III), As(V), Hg(II) và Cr(VI) theo phương pháp Von-ampe
1M u
Kĩ thuật von-ampe phát triển từ phương pháp cực phổ, được phát minh b i Jaroslav
Heyrovsky (giải nobel năm 1959). Năm 1942, Hickling phát minh hệ ba điện cực giúp
kiểm soát được thế của điện cực làm việc. iều này tạo điều kiện thuận lợi cho phương
pháp von- ampe phát triển hơn. Trong những năm 1960-1970, kĩ thuật von- ampe được
phát triển mạnh. Trong phương pháp này, kĩ thuật von-ampe hòa tan là quan trọng nhất và
được sử dụng rộng rãi. Kĩ thuật này cho phép xác định hàm lượng vết của nhiều hợp chất
vô cơ và hữu cơ. Giới hạn phát hiện thấp, độ chọn lọc tốt, độ nhạy cao là các thuận lợi
chính của kĩ thuật này. iện cực làm việc phổ biến nhất trong kĩ thuật này là thủy ngân.
Các thuận lợi chính của điện cực giọt thủy ngân là bề mặt luôn được làm mới, quá thế
hydro cao và khá ổn định. Tuy nhiên, độc tính cao của thủy ngân đã hạn chế sự phát triển
của kĩ thuật này trong những năm g n đây. Do đó, để phương pháp von- ampe tiếp tục
phát triển, c n một loại điện cực mới thân thiện với môi trường hơn. Tuy đã có những
nghiên cứu sử dụng các điện cực rắn như carbon, platin, vàng… Nhưng các hạn chế của
bề mặt rắn, khả năng khuếch tán, các điện cực rắn thường gây bất lợi trong thực nghiệm
như không có độ lặp lại, phạm vi hoạt động hẹp, tốn nhiều thời gian để làm mới bề mặt.
Do đó, phương pháp von-ampe c n một loại điện cực mới có tính năng vật lí ưu việt hơn
so với điện cực rắn
[1]
.

Hình 1-1. Biểu đồ các xuất bản về hạt nano qua các năm.
Những năm g n đây, có khuynh hướng mới ứng dụng điện cực nano vào phương pháp
von-ampe (hình 1). iện cực nano với các tính năng hoá lí ưu việt như diện tích bề mặt
Kĩ thuật von-ampe phát triển từ phương pháp cực phổ, được phát minh b i Jaroslav . Heyrovsky (giải nobel năm 1959). Năm 1942, Hickling phát minh hệ b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement