Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chaykut3_0238
#749550 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khảo sát động lực học quá trình phanh của ô tô Toyota Vios 1.5L
ii
CHƯƠNG Ш KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC QUÁ TRÌNH PHANH – CÁC
MÔ HÌNH TOÁN NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH VỀ HƯỚNG CHUYỂN
ĐỘNG CỦA Ô TÔ TOYOTA VIOS..............................................................39
3.1 CÁC GIẢ THIẾT ..................................................................................39
3.2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC........................................................................39
3.2.1 Mô hình phẳng tổng quát ...............................................................40
3.2.2 Mô hình tính toán ...........................................................................45
3.3 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT..............................................................47
3.3.1 Xây dựng chương trình tính ...........................................................47
3.3.2 Các phương án khảo sát .................................................................50
3.3.3 Thông số đầu vào ...........................................................................50
3.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ........................................................................51
3.4.1 Khảo sát sự ảnh hưởng của sự cố mất mômen phanh trong các
trường hợp xe đi thẳng mất phanh không đều theo trục dọc của xe........51
3.4.2 Khảo sát ảnh hưởng của sự cố chậm tác dụng dẫn động phanh trên
các bánh xe đến các chỉ tiêu phanh và tính ổn định hướng của ô tô khi
phanh .......................................................................................................61
3.5. NHẬN XÉT CHUNG ..........................................................................73
CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .....................................................75
4.1 KẾT LUẬN ...........................................................................................75
4.2 ĐỀ NGHỊ...............................................................................................75
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................77
PHỤ LỤC........................................................................................................78
Từ lâu việc sử dụng phương tiện để đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá đã chiếm vị trí quan trọng trong các hoạt động xã hội. Ngày nay, giao thông vận tải có ý
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement