Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#749388 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu đặc điểm phát sinh gây hại của sâu đục thân lúa 2 chấm Tryporyza incertulas Walker và thử nghiệm bẫy pheromone trong công tác dự tính dự báo tại Hải Phòng vụ mùa 2010
3.3.2. Phương pháp đặt mồi bẫy pheromone.......................................................20
3.3.2.1. Đặt bẫy pheromone với sâu đục thân lứa 4. ...........................................21
3.3.2.2. Đặt bẫy pheromone với sâu đục thân lứa 5. ...........................................21
3.3.3. Phương pháp sử lý số liệu: ........................................................................23
3.3.4. Sử lý số liệu:..............................................................................................23
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............................24
4.1 Thành phần loài sâu đục thân trên lúa ở Tân Viên, An Lão, Hải phòng.......24
4.2. Diễn biến mật độ sâu đục thân lúa hai chấm Tryporyza incertulas tại xã Tân
Viên, An Lão, Hải Phòng. ...................................................................................25
4.3. Điều tra thời điểm phát dục sâu đục thân lúa 2 chấm lứa 4 và lứa 5............34
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..............................................................41
5.1.Kết luận .........................................................................................................41
5.2. Đề nghị .........................................................................................................41
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................42
Nghiên cứu về quy luật phát sinh phát triển của sâu đục thân lúa hai chấm và sử dụng Pheromone để phòng trừ chúng là một trong những bước đi để tiến tới tìm ra
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement