Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blogpe_pup
#749356 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dòng lúa thuần mới chọn tạo (CD 56 nâu) trong vụ xuân 2011 tại trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – LT2 KHCT
Trường Đại Học Nông Nghiệp
Khoa Nông Học
ii
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU.......................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài ..................................................................2
1.2.1. Mục đích của đề tài .................................................................................2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................2
II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU...............................................3
2.1. Đặc điểm thực vật học của cây lúa.............................................................3
2.2. Những nghiên cứu về thời gian sinh trưởng của cây lúa............................6
2.3. Những nghiên cứu về đặc điểm di truyền của cây lúa ...............................7
2.2.1.Di truyền về chiều cao cây .......................................................................7
2.2.2. Di truyền về khả năng đẻ nhánh..............................................................8
2.2.3. Di truyền về bộ lá lúa ..............................................................................9
2.2.4. di truyền về khả năng vượt nước sâu. .....................................................9
2.2.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. .........................................9
2.2.6. Chất lượng lúa gạo. ...............................................................................10
2.3. Nghiên cứu di truyền về tính chống chịu sâu bệnh. .................................12
2.4. Các nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần, giống lúa chất lượng và kết quả
đạt được. ..........................................................................................................14
2.4.1. Các hướng nghiên cứu và phương pháp chọn tạo giống lúa thuần chất
lượng................................................................................................................14
2.4.2. Một số kết quả của công tác chọn tạo giống lúa thuần chất lượng. ......16
III: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........22
3.1. Vật liệu nghiên cứu ..................................................................................22
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................22
3.3. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................22
3.3.1. Bố trí thí nghiệm: ..................................................................................22
sự phụ thuộc giống lúa lai nhập nội gây ra không ít khó khăn như: nguồn giống không ổn định, giá giống quá cao; nhiều năm bị sâu bệnh hại rất nặng, dẫn đến năng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement