Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanghoangoanhthpc209
#747883 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phương pháp chỉ số thống kê ứng dụng trong xây dựng chỉ số chứng khoán
®Ò ¸n m«n häc qu¸ch thÞ thanh nga
Líp:thèng kª 46a TR¦êNG:§HKTQDHN
2
3. Nhãm ngµnh dÞch vô c«ng céng ....................................................................32III. X©y dùng biÓu ®å cho 3 nhãm ngµnh........................................................36KÕt luËn.............................................................................................................37Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................38
Với tư cách là cách khơi thông dòng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh thị trường chứng khoán có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế. Đó là thúc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement