Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Alike_lovely
#745020 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nghiên cứu thống kê kinh tế Việt Nam năm 2009
LỜI MỞ ĐẦU
Được thành lập từ ngày 6 tháng 5 năm 1946, Thống kê đã và đang đóng một vai trò hết
sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước kể từ ngày giải
phóng. Cho đến trước thời kỳ đổi mới, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, số
liệu thống kê vẫn giữ vai trò chủ yếu, quan trọng trong việc đánh giá tình hình thực
hiện kế hoạch Nhà nước một cách rất chi tiết. Hệ thống số liệu trong thời kỳ này là căn
cứ không thể thiếu để xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch quý, năm
và 5 năm, cũng như để nghiên cứu xây dựng chính sách chiến lược kinh tế- xã hội của
Đảng và Chính phủ.
Trong những năm đổi mới, ngành Thống kê đã tiến hành có kết quả nhiều cuộc điều
tra lớn như : Tổng điều tra dân số năm 1989, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999,
tổng điều tra nông nghiệp và nông thôn năm 1994, tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp và thuỷ sản năm 2001, tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp
năm 1995 và năm 2002, điều tra đời sống kinh tế hộ gia đình, điều tra vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội, điều tra doanh nghiệp, trang trại và nhiều cuộc điều tra chuyên ngành
khác. Nhờ vậy nguồn thông tin thống kê cung cấp ngày càng phong phú, chất lượng
thông tin cao hơn, trình độ kinh nghiệm nghề nghiệp của cán bộ toàn ngành Thống kê
cũng được nâng lên, đánh dấu một bước trưởng thành của ngành Thống kê trong cơ
chế mới.
Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu
khiến tốc độ tăng trưởng trong Quý I sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, với những chính sách
kích thích kinh tế khá cương quyết của chính phủ nền kinh tế đã ra khỏi thời kỳ thu
hẹp và đang tăng trưởng vững chắc hơn. Mặc dù đã đạt được những thành công nhất
định, nhưng nền kinh tế bước sang năm 2010 vẫn còn đối mặt với những nguy cơ,
quan trọng nhất là: nhu cầu bên ngoài sẽ tiếp tục hạn chế; nền kinh tế đang phát triển
thiên về các ngành phi thương mại; và nguy cơ lạm phát cao quay trở lại. Nghiên cứu
vấn đề này nên chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu thống kê kinh tế Việt Nam năm
2009” nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ nền kinh tế,ứng dụng những
kiến thức đã học, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn theo từng chủ đề cụ thể.
1 - Tổng quan kinh tế năm 2009
Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến tốc độ tăng trưởng trong Quý I sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, với những chính sác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement