Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhsonbg_vnn
#742394 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế tạo nano perovskite La1-xEuxMn0.9Zn0.1O3+d bằng phương pháp sol-gel
Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên: Đỗ Thị Nhung - K51 Ngành: Vật lý chất rắn
2
Chương 1: Tổng quan
Trong phần này, tôi giới thiệu một số vấn đề liên quan như: cấu trúc tinh thể của vật liệu
perovskite, một số tính chất trong các vật liệu perovskite LaMnO
3
và hợp chất pha tạp của chúng,
phương pháp chế tạo mẫu, khái quát về đặc điểm và tính chất của các nguyên tố đất hiếm.
1.1.
Khái quát chung về perovskite
:

1.1.1. Cấu trúc tinh thể của vật liệu perovskite:
Perovskite là tên gọi chung của các vật liệu có cấu trúc tinh thể giống với cấu trúc của canxi
titanat (CaTiO
3
). Tên gọi của perovskite được đặt theo tên gọi của nhà khoáng học người Nga
L.A.Perovski (1792 - 1856), người có công nghiên cứu và phát hiện ra vật liệu này ờ vùng núi Uran của Nga năm 1839
[2].
Cấu trúc perovskite ABO
3
do H.D.Megaw phát hiện lần đầu tiên năm 1864 trong khoáng chất
CaTiO
3
. A ở đây có thể là cation kim loại kiềm thổ, đất hiếm,... Tùy theo nguyên tố ở vị trí B mà có
thể phân thành nhiều họ perovskite khác nhau. Ví dụ khi B = Mn ta có họ manganite, B = Ti ta có họ titanate. Cấu trúc perovskite lý tưởng (không pha tạp) ABO
3
được mô tả trên hình 1.
Ô mạng cơ sở là một hình lập phương với các hằng số mạng là a = b = c và α = β = γ = 90
o
.
Các cation A nằm ở vị trí có số phối vị là 12 với các ion lân cận là anion oxy. Các cation B nằm tại tâm của bát diện (số phối vị là 6) với 6 anion oxy nằm tại 6 đỉnh của bát diện
[2]
. Đặc trưng của cấu
trúc perovskite là tồn tại bát diện BO
6
nội tiếp trong ô mạng cơ sở với 6 anion oxy tại các đỉnh của
bát diện và 1 cation B tại tâm của bát diện. Cấu trúc tinh thể có thể thay đổi từ lập phương sang dạng khác như trực giao hay trực thoi khi các ion A hoặc B bị thay thế bởi các nguyên tố khác.

LaMnO3 là một perovskite với cấu trúc ABO3, trong đó A là nguyên tố đất hiếm, B là kim loại chuyển tiếp. Các ion La có thể được thay thế bởi các ion đất hiếm kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrong7795
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement