Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tu_anh889
#738950 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu tính chất từ điện trở lớn (GMR) trong các hệ từ dạng hạt bằng công nghệ nguội nhanh và bốc bay nổ
AFAMR
FM
NM
RF
GMR
MR
MRAM
OMR
RKKY
SEM
TEM
VSM
XRD
EDS
- 2 -
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
AntiferromagneticAnisotropic Magnetoresistance
Ferromagnetic
Non Magnetic
Radio Frequency
Giant Magnetoresistance
Magnetoresistance
Magnetic (or Magnetoresistance) Random Access Memory
Ordinary Magnetoresistance
Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida
Scanning Electron Microscope
Transmission Electron Microscope
Vibrating Sample Magnetometer
X-ray Diffaction
Energy Dispersion Spectroscopy
Từ các công trình nghiên cứu liên quan đến hiệu ứng GMR ở trong. nước và nước ngoài cho thấy các màng mỏng từ đa lớp (từ hàng chục lớp trở. lên) có hiệu ứng GMR
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement