Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anbaconbaba
#738494 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NACL 3,5% CỦA TANIN TÁCH TỪ LÁ CHÈ XANH
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6
Đại học Đà Nẵng - 2008


333
Hình 3.1: Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu
2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình chiết tanin
Tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết tanin gồm có: kích
thước nguyên liệu, tỉ lệ dung môi nước : etanol, nhiệt độ, thời gian, tỉ lệ giữa dung môi và nguyên liệu.
Định lượng tanin thu được trong dịch chiết bằng phương pháp Lowenthal: oxi hoá
khử bằng chất oxi hoá là KMnO
4
với chất chỉ thị inđigocacmin. [1, 5, 6]
2.2.2. Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của tanin - Thiết bị đo: sử dụng thiết bị đo PGS - HH3, chương trình Potentiondyamic - Điện cực:
Điện cực làm việc: được chế tạo từ thép CT3, diện tích bề mặt làm việc là 1 cm
2
, phần
còn lại được bọc nhiều lớp nhựa epoxy chồng lên nhau để màng nhựa cách li tốt.
Điện cực so sánh là Ag,AgCl, Cl
-
và điện cực đối là điện cực Platin (Pt).
- Hoá chất:
+ Dung dịch NaCl 3,5%.

+ Tanin tách từ lá chè xanh.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình chiết tanin từ lá chè xanh 3.1.1. Kích thước nguyên liệu
Điều kiện tiến hành: 2 gam
nguyên liệu khô + 50ml dung môi nước, đun sôi, thời gian thay đổi từ 30 phút đến khi lượng tanin tách ra không đổi, kích thước nguyên liệu: dạng bột, 1mm-5mm, 5mm-2cm. Kết quả được trình bày ở hình 3.1.
Với kết quả thể hiện trên hình
3.1 cho thấy, kích thước tối ưu là 1mm - 5mm. 3.1.2. Tỉ lệ nước : etanol
Sau khi lựa chọn được kích thước, tiến hành cân 2 gam nguyên liệu khô, kích thước
1mm - 5mm, đun cách thuỷ ở nhiệt độ sôi với 50ml dung môi, khảo sát sự phụ thuộc tỉ lệ dung môi nước : etanol và thời gian đến quá trình chiết tanin. Kết quả được trình bày ở hình 3.2.
0
2
4
6
8
10
12
14
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
Thời gian (ph)
X
(%)
100%:0%
80%:20%
60%:40%
50%:50%
40%:60%
20%:80%
0%:100%

Hình 3.2: Ảnh hưởng của tỉ lệ nước : etanol đến quá trình tách tanin theo thời gian Từ hình 3.2 cho thấy, ứng với tỉ lệ nước:etanol là 50%:50% thì lượng tanin tách ra lớn
nhất.
0
2
4
6
8
10
0
15
30
45
60
75
90 105
Thời gian (ph)
X(%)
bột
1mm-5mm
5mm-2cm
Ăn mòn kim loại là hiện tượng phá huỷ các vật liệu kim loại do tác dụng hoá học hay . tác dụng điện hoá giữa kim loại với môi trường bên ngoài.[2, 3, 4] . Việc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement