Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ammay_ngu
#738490 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: VỀ CẤU TRÚC CỦA ÁNH XẠ SONG TUYẾN TÍNH THAY PHIÊN CHẤP NHẬN ĐƯỢC
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008


289

: E

E

U là một ánh xạ song tuyến tính thay phiên. Khi đó tồn tại duy nhất ánh
xạ tuyến tính


:
(2)
E


U.
(v

v’)(v

v’) =

(v, v’).
2.4. Định nghĩa ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp nhận được.
Cho E, U là các không gian vectơ trên 1 trƣờng K. Ánh xạ song tuyến tính thay
phiên

: E

E

U đƣợc gọi là chấp nhận đƣợc nếu :
i)

( E x E ) sinh ra U .


ii)

không suy biến, nghĩa là : { v

E /

(v, E ) = 0 } = 0
2.5. Độ rắn của ánh xạ song tuyến tính. 2.5.1. Định nghĩa.
Cho : E E
U

 
là ánh xạ song tuyến tính và
*
k
U

. Khi đó hợp thành
k


:
E E
K
 
là dạng song tuyến tính.
Đặt


/
( , )
0
k
L
v
E k
v E

 

 
*
\ 0
min dim
/
k
k U
r
E L.
Ta gọi r

là độ rắn của ánh xạ song tuyến tính

.
2.5.2.Tính chất.
Nếu

là ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp nhận được thì :

i)
r

là số chẵn.
ii) 2


rdim E.

3. Cấu trúc của ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp nhận được. 3.1. Mệnh đề.
Cho E là không gian 3 chiều, U là không gian vectơ 2 chiều trên trường
2
 , ánh xạ

:
E

E

U là ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp nhận được. Khi đó, tồn tại một cơ sở
của E và một cơ sở của U để ma trận của ánh xạ tuyến tính
:
(2)
E


U.
(v

v’)(v

v’) =


(v, v’).

A =
1 0
0
0
0 1


.
3.2. Mệnh đề.
Cho E là không gian vectơ n chiều trên trường
2
 , n lẻ, n > 3, U là không gian vectơ
2 chiều trên trường
2
 . Ánh xạ

: E

E

U là ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp
nhận được, r

= 2. Khi đó : E =
1
E


2
E , với dim
1
E = 3 ,
dim
2
E = n – 3 , trong đó
1
1
|
E E


: là một ánh xạ song tuyến tính thay phiên chấp nhận
được và
2
E là một không gian Hyperbolic.

4. Kết luận.
Trong đại số tuyến tính, phần cấu trúc của các dạng song tuyến tính, ta biết : “ Nếu f là . một dạng thay phiên trên không gian vectơ E trên trƣờng K . Thế t
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online