Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By b6giadinh
#738392 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842) và nuôi thử nghiệm rắn Ri voi tại hộ gia đình
2

3.3. Đặc điểm sinh học của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842) ..........21
3.3.1. Đặc điểm dinh dưỡng................................................................................21
3.3.1.1. Thành phần thức ăn................................................................................21
3.3.1.2. Độ no......................................................................................................22
3.3.2. Đặc điểm sinh học của rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842) .......23
3.3.2.1. Nơi ở và nơi kiếm ăn .............................................................................23
3.3.2.2. Nơi đẻ.....................................................................................................24
3.3.2.3. Tập tính bắt mồi.....................................................................................24
3.3.2.4. Tập tính tự vệ.........................................................................................25
3.3.2.5. Hiện tượng lột da ...................................................................................26
3.3.2.6. Đặc điểm sinh sản ..................................................................................28
* Đặc điểm sinh sản ngoài tự nhiên ....................................................................28
* Đặc điểm sinh sản trong điều kiện nuôi...........................................................31
Chương 4. Kỹ thuật nuôi thử nghiệm rắn Ri voi - Enhydris bocourti
(Gray, 1842) tại hộ gia đình...............................................................................33
4.1. Mô tả dụng cụ nuôi ......................................................................................33
4.1.1. Nuôi trong hồ kiếng, lu, khạp ...................................................................33
4.1.2. Nuôi trong bể xi măng ..............................................................................33
4.1.3. Nuôi trong ao ............................................................................................34
4.2. Điều kiện vô sinh ........................................................................................34
4.2.1. Nhiệt độ.....................................................................................................34
4.2.2. Độ ẩm........................................................................................................34
4.2.3. Ánh sáng ...................................................................................................34
4.3. Các nhân tố khác..........................................................................................35
4.3.1. Nước .........................................................................................................35
4.3.2. Cảnh quan .................................................................................................35
4.4. Con giống.....................................................................................................35
4.5. Đặc điểm dinh dưỡng trong điều kiện nuôi ................................................36
4.5.1. Thành phần thức ăn và cách thức cho rắn Ri voi ăn mồi..........................36
4.5.2. Khối lượng thức ăn ...................................................................................37
Rắn Ri voi - Enhydris bocourti (Gray, 1842) là một loài động vật sống hoang dã rất phổ biến ở ĐBSCL. Nhưng từ khi đất nông nghiệp chuyển sang trồng 2 - 3 vụ lúa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement