Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#738176 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thử nghiệm phương pháp tách chiết DNA trong đất nhằm khảo sát tính đa dạng của hệ vi sinh vật trong mối quan hệ tương tác giữa trùn đất Pheretima sp. và thực vật siêu hấp thụ kim loại nặng cây thơm ổi
2
2.5.2 Định nghĩa
2.5.3 Nguyên tắc
2.5.4 Ưu điểm
2.5.5 Khuyết điểm
2.6 Ứng dụng
2.7 Thực vật siêu hấp thu kim loại nặng
2.7.1 Khái niệm thực vật siêu hấp thụ ( Hyperaccumulator)
2.7.2
Nguyên nhân thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng
2.7.2.1
Giả thuyết sự hình thành phức hợp
2.7.2.2
Giả thuyết về sự lắng đọng
2.7.2.3
Giả thuyết hấp thụ thụ động
2.7.2.4
Sự tích luỹ kim loại là cơ chế chống lại các điều kiện stress vô sinh hoặc
hữu sinh
2.8 Cơ chế giải ô nhiễm của thực vật
2.9 Trùn đất
2.9.1 Đặc điểm
2.9.2 Điều kiện sống & sinh sản
2.9.2.1 Điều kiện sống
2.9.2.2 Sinh sản
2.10 Lợi ích đối với đất
Chương 3 VẬT LIỆU & PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
3. Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm
Đất ô nhiễm
3.2 Phương pháp phân tích đất
3.2.1 Độ pH (độ chua của đất) (pH H
2
O)
3.2.2 Độ hút ẩm tối đa của đất (CMR)
3.2.3. CEC
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong đất ngày càng phức tạp (Pb, Cd, Mg, Zn, ….) đang xảy ra phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Rác thải từ các n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement