Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kutjt.kjetxu
#737585 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bước đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
Khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, 06/2010
Bùi Thúy Hiền
- ii -
K51A Sinh học
KÝ HIỆU VIẾT TẮT
AS
: Acetosyringone (3,5-dimethoxy-4-hydrroxy Acetophenone)
BAP
: 6-benzylaminopurin
CaMV
: Cailiflower Mosaic Virus
Car
: Carbenicillin
DNA
: Deoxirionucleic Acid
FAO
: Food and Agriculture Organization
GFP
: Green Fluorescent Protein
Gus
: β-1,4-Glucuronidase
HPT
: Hygromycin Phosphotransferase
ISAAA
: International Services for the Acquisition of Agri-Biotech
Ka
: Kanamycin
LB
: Luria Bertani
L-Cys
: L-Cystein
MS
: Murashige and Skoog, 1962
α-NAA
: α-Napthalene acetic acid
NPT II
: Neomycin Phosphotransferase II
PCR
: Polymerase Chain Reaction
Ti-plasmid : Tumor-Including Plasmid
T-DNA
: Transfer-DNA
USDA
: United States Department of Agriculture
Vir
: virulence
Đậu tương là loại cây trồng được quan tâm và chú trọng nhất hiện nay, theo thống kê đến tháng 03/2010 diện tích trồng đậu tương của nước ta ở thời điểm này là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement