Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hungcay_29
#736516 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty CP may và TM Mỹ Hưng
2
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................3
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu..................................................................31.2.Xác lập và tuyên bố đề tài....................................................................................51.3. Các Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................51.4. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................61.5. Kết cấu của đề tài .............................................................................................6
CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP ..........................................................................................................7
2.1. Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu........................................................72.1.1. Khái niệm xuất khẩu hàng hóa ........................................................................7
2.1.2. Một số khái niệm trong xuất khẩu ..............................................................72.1.3. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu .............................................................8
2.2. Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng may mặc.........................................102.2.1. Đặc điểm của sản xuất hàng may mặc..........................................................10
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ..........11
2.3.3.1 Nhóm Chỉ tiêu quy mô xuất khẩu ............................................................152.3.3.2. Nhóm Chỉ tiêu cơ cấu xuất khẩu............................................................17
2.4. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước ..........................................................................................................................18
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CP MAY VÀ TM MỸ HƯNG .................................................................21
3.1. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................213.1.1. Phuơng pháp thu thập dữ liệu.......................................................................213.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp .........................................................21
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu .................................................................233.1.2.1. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp....................................................233.2.1. Đánh giá tổng quan về tình hình xuất khẩu hàng may mặc trong công ty
................................................................................................................................27
3.2.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần may và TM Mỹ Hưng................27
3.3. Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu...................................................................323.3.1. Phân tích dữ liệu sơ cấp .................................................................................32
3.3.2.2. Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu của công ty ...........................36
CHƯƠNG IV: CÁC KÊT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI DOANH NGHIỆP VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH
Thống kê xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghệp xuất khẩu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, công việc này không chỉ đảm bảo cung cấp những số liệu cần thiết cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement